BETAM ARAŞTIRMASI|Emeklilerin üçte biri erken emeklilikten çalışıyor, ek gelir elde ediyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, “Emekliler ne kadar yoksul?” araştırması yaptı.  Emekliler arasında maaş itibariyle oldukça eşitsiz bir dağılım olduğu, çok düşük maaşa sahip emekliler de mevcut, çok yüksek maaşa sahip emekliler de var. Farklı yoksulluk ölçütlerine göre emekliler arasında yoksulluğun Türkiye genelinden daha düşük olduğu dikkat çekiyor.

Araştırma gösteriyor ki emeklilerin gelirleri sadece emekli maaşlarından ibaret değil. Yaklaşık üçte biri çalışıyor ve bu sayede ek bir gelir elde ediyor. Daha genel olarak da emeklilerin içinde yaşadıkları hanelerin başka gelirleri olabiliyor.

2012 yılı gelirleri ve Göreli Yoksulluk ölçütü kullanıldığında emekli barındıran hanelerin sadece yüzde 14,4’ü göreli yoksul çıkıyor. Oysa bu oran Türkiye genelinde yüzde 20,7. Çok daha geniş bir yoksul kitlesi belirleyen Şiddetli Maddi Yoksunluk ölçütü kullanıldığında ise emekli barındıran hanelerin yüzde 44,7’si yoksul çıkıyor.

Türkiye genelinde bu oran yüzde 53,1. Farklı yoksulluk ölçütlerine göre emekliler arasında yoksulluğun Türkiye genelinden daha düşük olduğu dikkat çekiyor.

7 Milyon 734 Bin Emekli

GYKA verilerine göre 2012 yılında yaklaşık 7 milyon 700 bin emekli var. Bu rakam prim ödeyerek yaştan dolayı emekli olanları, isteğe bağlı emeklileri ve 2022 sayılı kanuna göre yaşlılık aylığı alanları kapsıyor. Anket verilerinin tutarlılığı açısından 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerini incelediğinde bu tanıma uygun emeklilik maaşı alanların sayısının 7 milyon 734 bin.GKYA ve SGK verileri arasındaki fark ihmal edilecek kadar düşük.

Çalışan emekliler

Türkiye’de emekliliğin özgün bir özelliği erken emekliliğin yaygın. 35-49 yaş grubundaki emeklilerin payı erkek emekliler içinde yüzde 7,8, kadın emekliler içinde yüzde 9,8. Erkek emeklilerin yaklaşık yarısı, kadın emeklilerin ise yaklaşık üçte biri çalışabilecek yaşta. Emeklilerin bir bölümü çalışmaya devam ederek emekli maaşlarının yanı sıra ek gelir elde etmekte.  Emeklilerin yaklaşık yüzde 30’u (2 milyon 359 bini) çalışmakta. Çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu erkeklerden oluşmakta. 176 bin çalışan emekli kadına karşılık 2 milyon 183 bin erkek çalışmakta.

 

Emeklilik kazançları ve gelir dağılımı

Emekli grubunun maaşlar itibariyle oldukça yüksek bir gelir eşitsizliğine sahip. Emeklilerin yüzde 60’nın maaşları 2012 itibariyle 671 TL ile 1125 TL arasında yer almakta. TÜFE enflasyonu itibariyle bugüne getirirsek 819 TL ile 1373 TL arasında.

 

Emeklilerin ne kadarı yoksul?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin  (Eurostat) standart olarak kullandığı, TÜİK’in de hesaplayarak yayınladığı iki yoksulluk ölçütünü esas alıyor: Göreli Yoksulluk ve Şiddetli Maddi Yoksunluk.

Bu araştırmanın bulguları emekliler arasında yoksulların yarıdan az olduğunu gösteriyor. Göreli Yoksulluk ölçütüne göre emekli barındıran hanelerin sadece yüzde 14,4’ü yoksul çıkıyor. Ülke genelinde bu oran yüzde 20,7. Şiddetli Maddi Yoksunluk ölçütü çok daha geniş bir yoksul kitlesi belirliyor. Bu ölçüte göre emekli barındıran hanelerin yüzde 44,7’si yoksul. Bu oran ülke genelinde yüzde 53,1 . Bu sonucun başlıca iki nedeni söz konusu: Birincisi, kişi başına gelirin halen oldukça düşük olduğu Türkiye’de emeklilik nispeten ayrıcalıklı bir statü. İkincisi, emeklilerin yaklaşık üçte biri erken emeklilik sayesinde çalışıyor, dolayısıyla ek gelir elde ediyor.

Raporu İndirmek ve Detaylı İncelemek İçin Tıklayınız

Link: http://betam.bahcesehir.edu.tr/2015/05/emeklilerin-ne-kadari-yoksul/

 

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir