Şeffaflık Derneği: ”Seçim İhlalleri”ne Yüksek Seçim Kurulu Bakmazsa Kim Bakacak?

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin seçim kampanyası ihlallerine dair ilk bilgi edinme başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) şaka gibi cevap geldi. YSK’nın cevabı, seçimler konusunda en yetkili merci olan kurumun işlevi konusunda kafa karıştırıcı nitelikte.

Anayasa’nın 79. Maddesi ve 298 sayılı Kanun’a göre seçim ihlallerinin araştırılıp karar bağlanmasında görevli, hem düzenleyici kurum hem de yargı yeri olan YSK, Şeffaflık Derneği tarafından iletilen seçim ihlali konusundaki bilgi edinme başvurusuna “danışmanlık görevi” olmadığını belirterek şaşırtıcı bir cevap verdi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan “YSK’nın Anayasa’da sayılmış görevini gözardı ederek, kaçamak bir cevap verdiğini düşünüyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki devlet kaynaklarının kullanımı, oy satın alınması, propaganda yasaklarına dair YSK kendini görevli saymazsa, bu ihlallere kim bakacak? Kanunda belirtilmiş olan yasaklara uyulmaması halinde, yasal takip yapılmayarak cezasızlık kültürü yaygınlaştırılıyor. YSK’nın en temel görevi dürüst, adil ve eşit bir seçim yapılmasını sağlamaktır” şeklinde görüş beyan etti.

Türkiye’de seçimler öncesinde gerek siyasi partiler gerekse seçime girecek kişilerce yürütülen kampanyalarda yasaklar ihlal edilirken, bu ihlaller ile ilgili gerekli yaptırımlar tam anlamıyla uygulanmıyor. Türkiye’de seçimlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini ve seçim ihlallerini incelemekle görevli kurum ise YSK.
Bu gerçeklikten yola çıkan Uluslararası Şeffaflık Derneği, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nin kampanya dönemi ihlalleri üzerine bir çalışma yürütüyor. Çalışma kapsamında, adayların açıklandığı 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren, seçim süreci boyunca yaşanan seçim ihlalleri takip edilip, hem kamuoyuna bildirilecek, hem de dilekçe ve bilgi edinme başvurusuyla YSK’ya gönderilecek. Dernek, seçim kampanyası boyunca ortaya çıkan tüm seçim ihlal ve hilelerini 7 Haziran’da rapor haline getirecek.

Bu kapsamda, 14 Nisan 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya ili adaylarının Pamukova ilçesini gezerken kendilerine polis araçlarının eskortluk yaptığına ilişkin basına yansıyan seçim çalışmaları haberi dolayısıyla, 22 Nisan 2015 tarihinde YSK’ya ilk bilgi edinme başvurusu yapıldı. Dernek, kamu kaynaklarının bir parti lehine kullanılması anlamına gelen bu ihlale karşı YSK’nın inceleme başlatıp başlatmadığını sormuşken, YSK “Görevimiz Kanun’da sayılmıştır, danışmanlık niteliğinde işlem yapmıyoruz” şeklinde bir cevap vererek, seçim ihlalleri konusunda işlem yapmaktan kaçınıyor şüphesini uyandırttı. Anayasa ve 298 sayılı Kanun hükümleri açıkken, eğer YSK seçim ihlallerini incelemeyecekse, bu konudaki ihlalleri kim takip edecek, kanuna aykırılıklar cezalandırılmayacak mı sorusu ise ortada duruyor.

Yazışmalar Şöyle:

To: Seffaflik Dernegi
Cc: bilgiedinme@ysk.gov.tr
Subject: 19431 sayılı bilgi edinme başvurunuz
Sn. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yetkilisi,4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapmış olduğunuz başvuru formu incelenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinde belirtilmiştir.

Sayılan bu görevler arasında danışma niteliğindeki isteklere görüş verilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesi rica olunur.

 

22.04.2015Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na,

14 Nisan 2015 tarihinde seçim çalışmaları için Sakarya’nın Pamukova ilçesini gezen AK Parti’li milletvekili adaylarına polis araçlarının eskortluk yaptığı basına yansımıştır. Kamuya ait olan araçlar, kamu çalışanı olan memurlar (polisler) mesailerini AK Parti’li adaylara eskortluk yaparak, seçim çalışmalarına eşlik ederek harcamışlardır.

Bu hususla ilgili olarak;

1. Başkanlığınız tarafından herhangi bir inceleme/soruşturma başlatılmış mıdır?

2. İlgili polis memurlarının resmi bir görevlendirmeleri var mıdır? Var ise bu güvenlik tedbirine ne gerekçe gösterilmiştir?

3. Resmi bir emir yoksa, ilgili milletvekili adayları gezilerine katılan polis eskortlarını kendileri mi talep etmiştir? Buna neden ihtiyaç duyulmuştur?

4. Bu önlemler sadece Pamukova ilçesinde ve sadece bir partinin milletvekili adayları için mi uygulanmıştır?

5. Talep edilmesi halinde, tüm partilerin milletvekili adaylarına polis eskortu güvenlik uygulaması sağlanacak mıdır?

6. Polis teşkilatı mensupları daha önce hiçbir milletvekili adayına eşlik etmiş midir?

Bu bilgilerin derneğimize e-posta yoluyla iletilmesini bilgilerinize arz ederiz.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir