Genel Seçimlerde Sığınaklarda ve Kadın Konukevlerinde Kalan Yüzlerce Kadın Yine Oy Kullanamayacak

Kadın Koalisyonu; Yüksek Seçim Kuruluna Sığınaklarda ve Kadın Konukevlerinde kalan kadınların oy kullanma hakkını güvence altına almak için ne tür önlemler alındığını sordu ancak bir çalışmanın yapılmadığı yanıtını aldı. 

Koalisyon yüzlerce kadının oy kullanamayacağını belirterek , “TBMM’de bir soru önergesine verilen yanıtta 2013 yılında yaklaşık 1600 kadının sığınaklarda kaldığı belirtilmiştir. Bu sayının 2015 yılında daha fazla olduğunu tahmin etmek zor değil. Devlet sığınakta kalan kadınları yurttaş olmaktan çıkarmak değil, güvenliklerini garanti altına alarak oy kullanma haklarını sağlamak zorundadır.” açıklamasında bulundu.

Aktarılan bir diğer soru ise , ” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki bakım kurumlarında bulunan seçmenlerin oy kullanma hakkını güvence altına almak için ne tür önlemler alınmıştır?” oldu. Yanıtta ise “Bakım kurumlarında bulunanlar bulundukları bakım kurumlarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilmektedirler” denildi.

Ancak Koalisyon, ” Oysa Devlet ve özel bakım kurumlarında oy kullananların oylarını bağımsız iradeleriyle verebilmelerine, verdikleri oyların gizliliğinin nasıl sağlanacağına, kurum yöneticilerinin seçmenlerin tercihlerini belirleyecek uygulamalardan uzak durmalarına, bu sandıklardan çıkan sonuçların kurumlarda yaşamlarını sürdüren insanlar için olumsuz sonuçlar yaratmasının önüne nasıl geçileceğine ilişkin bir bilgi alamadık.” açıklamasında bulundu.

“Aşağıdaki grupların oy kullanma hakkının tam olarak güvence altına alınmasını sağlamak için sandık yerlerine erişim, oy kullanma yerlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi, bağımsız ve gizli oy hakkının güvencesi bakımından ne tür önlemler alınmıştır?

Ortopedik engelliler
Görme engelliler
Kronik hastalığı olup evde tedavi gören kadın ve erkekler
Hastanelerde tedavi gören hastalar ve yakınları/refakatçiler (kadınlar ve erkekler bakımından)
Okumaz-yazmaz kadınlar
Yaşlı kadın ve erkekler ” sorusuna ise “Web sitemize bakın” yanıtı verildi.

Koalisyon, ” Baktık! Bir dizi genelge bulduk. Biz uygulama sorduk, onlar mevzuata yönlendirdi. Ancak mevzuatın nasıl uygulanacağına, uygulamanın nasıl denetleneceğine, seçmenlerin genelgede yer alan yasaklanmış müdahalelerle karşılaştığında nereye şikâyet edeceğine ilişkin bir yanıt bulamadık.”

“Seçmenlere yönelik eğitim programları var mıdır? Varsa, bu eğitimlere ayrılan bütçe ne kadardır?”  sorusuna da
“Web sitemize bakın” denildi.

” Baktık! Okuma yazmazlar, anadili Türkçe olmayanlar, görme engelliler, mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için ne yapıldığını bulamadık. Ayrıca bütçeyi de göremedik. Nasıl oy vereceklerini, haklarının ne olduğunu, genelgelerde yazan kurallar hakkında ne kadar bilgilendirildiklerini hiç öğrenemedik.”

“Oysa TÜİK’in 2012 verilerine göre Türkiye’de 2012 yılında okuma yazma bilmeyen 15 yaş üstü kadın oranı %8.3’tür. Bu oranın büyük bir bölümünün oy verme yaşının üstünde olduğu açıktır.”

Sorusuna, “Seçmenlere yönelik bilgi materyallerinin herkes için erişebilirliğinin sağlanması konusunda hangi önlemler alınmıştır?” yine  “Web sitemize bakın” denildi.

“Baktık! Web sitesi görme ve işitme engelliler için uyarlanmış. Çok sevindik, internet kullanabilen engelli seçmenler adına. Sonra içimize dert oldu, İnternet’e ve İnternet erişimine sahip olmayan engelliler için bir tedbir geliştirilmemiş olmasına. Üzüldük, “İnternet’in yoksa sen de unut, ben de unuttum” politikasına…”

Seçmen bilgilendirme kampanyaları var mıdır? Varsa, bu kampanya için ayrılan bütçe ne kadardır?
“Web sitemize bakın” denildi.

“Baktık! Ama bütçeyi bulamadık.”

Bir diğer soruda, “Son genel/yerel seçimlerden bu yana seçmen kütük kayıtlarındaki artış oranı (cinsiyet, engellik durumu ve okumaz yazmazlar bakımından) nedir?” aktarıldı ancak yine “Web sitemize bakın” denildi ve ” Baktık! Ama ayrıştırılmış veri bulamadık.” açıklaması yapıldı.

“Oy verme işleminin ardından, oy kullananlara yönelik istatistik üretilirken cinsiyet ve engellilik durumlarının da göz önünde bulundurulmasına dair hangi tedbirler alınmıştır?”

Aynı yanıtla “Web sitemize bakın” denildi ve yine “Baktık! Ama bulamadık. Kadın adayları tespit edebilmek için tek tek saymak zorunda kaldık. Engelli adayları hiç bulamadık.” açıklaması yer aldı.

Detaylı İncelemek İçin Tıklayınız 

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir