Ülkelerde dindar nüfus arttı

Dünyadaki dinlerin nüfusu hakkında yapılan araştırma gelişmekte olan ülkelerde dindar nüfusun arttığını, Müslümanlığın en hızlı büyüyen din olduğunu, Batı’da ise bir dine inanmayanların oranının artacağını ortaya koydu.

Amerikan Pew Araştırma Merkezi’nin dinler üzerine yaptığı araştırma sonucunda dünyada nüfusu en hızlı büyüyen dinin İslam olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre önümüzdeki 40 yıl içinde Müslümanların nüfusu şu anda dünyada en kalabalık din olan Hıristiyanlara oldukça yaklaşacak.

90

Eğer şu anki nüfus trendleri devam ederse 2050 yılında dünyada 2,92 milyar Hıristiyan ve 2,76 milyar Müslüman olması, iki grubun da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturması bekleniyor.

‘Dünya Dinlerinin Geleceği’ adlı araştırmanın temelini çeşitli demografik anketler, dinlerin mensuplarının ölüm ve doğum oranları, göçler, din değiştirme hızları vb veriler oluşturuyor.

Araştırmaya göre 2050 yılında Müslümanların nüfusu Avrupa’da nüfusun yüzde 10’una ulaşacak, ABD’ de ise Yahudileri geçecek.  Ayrıca her iki dinin en hızlı büyüyeceği yer Afrika olurken, 2050 yılında her on Hıristiyan’dan dördü Afrika’da yaşayacak. İngiltere, Fransa, Avustralya gibi ülkelerde ise Hristiyanlar artık çoğunlukta olmayacak.

Gelişmekte olan ülkelerde Hıristiyan nüfusu Batılı ülkelere göre çok daha hızlı büyürken kendini herhangi bir dine mensup olarak tanımlamayan veya agnostik / ateist olarak tanımlayan kişilerin oranı Batı’da artacak. Örneğin ABD’deki nüfusun yüzde 25’i bu tanımlardan birine uyacak. Öte yandan bu kişilerin dünyada oranı ise tam tersine yüzde 16’dan yüzde 13’e düşecek. ABD’deki Hıristiyan oranı ise yüzde 75’ten yüzde 66’ya düşecek

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.