Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı’na Hayvan Özgürlüğü Savunucularından Tepki

İstanbul’da 3-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan köpek nüfusu yönetimi konferansına hayvan özgürlüğü savunucularından tepki geldi.

Hayvan Özgürlüğü Savunucuları, “İstanbul Kısırkaya’da inşaatı tamamlanan, Pendik’te yapımına yakında başlanacak olan büyük toplama kampları, bize gösteriyorki 2012’de 5199 sayılı ‘Hayvan Koruma Kanunu” yasa tasarısıyla gündeme gelen sokak hayvanlarının sokaklardan toplanma süreci başlanmıştır. ” dedi.

Hayvan Özgürlüğü Savunucuları, “Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, İstanbul, Kocaeli ve Trabzon’un bu hayvan yok etme politikaları için “pilot şehirler” olacağına dair sözleri  ve şimdi Grand Cevahir Hotel’de yapılacak Uluslararası Refakatçi Hayvan Yönetimi (ICAM) “Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı”, sokak hayvanlarına yönelik tecrit ve katliam politikalarının birer göstergesi ve aracıdır”  açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamların devamı şöyle:

B-1PLOBW4AAtxzk

 

Yazılı yapılan açıklamada şöyle dendi:

3-5 Mart İstanbul ICAM “Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı” Sokak Hayvanlarına Yönelik Tecrit, Katliam ve Rant Politikaları için Meşruiyet Sağlama Çabasıdır

5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” yasa taslağıyla başlayan süreç, yıllardır sokaklarda gerek kurumsal gerekse bireysel şiddete uğrayan sokak hayvanlarının sokaklardan toplanması anlamına geliyor. İstanbul Kısırkaya’da inşaatı tamamlanmış olan, Pendik’te de yapımına yakın zamanda başlanacak olan büyük toplama kampları, bu sürecin nasıl işleyeceğini bizlere göstermeye başlamıştır. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, İstanbul, Kocaeli ve Trabzon’un bu hayvan yok etme politikalarının “pilot şehirleri” olacağına dair sözleri ve son olarak ikincisi, 3-5 Mart’ta İstanbul’da Grand Cevahir Otel’de yapılacak ICAM (Uluslararası Refakatçi Hayvan Yönetimi) “Uluslararası Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı” da sokak hayvanlarına yönelik yapılması planlanan tecrit ve katliam politikalarının, hayvanlar üzerinden sağlanacak rantın birer göstergesi ve aracı olmuştur. Türkiye’nin ulusal mevzuatında yapılan değişikliklerle, hayvanların, deneylerde ve diğer sektörlerde denek ve “ham madde” olarak kullanımının önünün açılması ile Türkiye’deki sokak hayvanlarının, kapitalist küreselleşmenin de etkisi ile “açık pazarda bir meta” haline gelmesinden endişeliyiz!

ICAM kimdir?

 • ICAM, çeşitli hayvan refahı ve kontrolü derneklerinin oluşturduğu, özellikle sokak hayvanlarının nüfusunun “kontrol” altına alınması gerekliliği yönünde çalışmalar yapan İngiltere merkezli bir gruptur.

 • İlk “Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı”, geçtiğimiz yıl İngiltere’de düzenlendi, ikincisi ise 3-5 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Hayvan özgürlüğü savunucuları tarafından büyük tepkilerle karşılanan 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu Tasarısı’nın görüşüldüğü ve yerel/merkezi yönetimlerin sokak hayvanlarına yapılacak büyük “temizleme” operasyonlarına, binlerce hayvanın tecrit ve katledileceği büyük toplama kampları inşa ederek hazırlanan Türkiye’de ikinci konferansın yapılıyor olması bir tesadüf değildir.

 

 • ICAM, türcü ve ayrımcı bir topluluktur. Sokakta yaşayan hayvanlar, “değerli” ya da “başıboş” olarak sınıflandırılmakta, “piyasa değeri olan” özel cins köpeklere farklı muameleler yapılmasını savunmaktadır.

ICAM’ın Sponsorları Kim?

 • Bu konferansın sponsorlarından biri olan MDC Exports Ltd. adlı şirket, sokak hayvanlarının yakalanması için gereken kanca, tuzak, eldiven, kafes gibi pek çok ürünü üretip pazarlayan uluslararası bir şirkettir. Diğer sponsorThe Michelson Prize & Grants ise, kedi ve köpeklerin cerrahî olmayan yöntemlerle kısırlaştırılmasına dair araştırmalara fon sağlamaktadır. Açıkça görülebildiği üzere, hayvanların insanmerkezci menfaatler için “tedavi edilmeleri”, hapsedilmeleri ve katledilmeleri üzerinden para kazanan şirketler için, bu konferans bilimsel meşruiyet zemini sağlama çabasıdır.

ICAM’a Göre Sokak Hayvanları Açlıktan Ölmeye Mahkûm Edilmeli!

 • Sokak hayvanlarının ulaşabileceği gıda imkanları, ICAM’a göre yok edilmeli, yani hayvanlar açlığa mahkûm edilmelidir. Hükûmetler ve STK’lar için bu konuda önerilen bazı önlemler: halka açık alanlarda çöplerin azaltılması, çöp merkezlerinin çitle çevrilmesi, hayvanların erişememesi için çöp konteynerlerinin kilitlenmesi, geri dönüşüm işçilerinie engel olunması ve gönüllü olarak hayvanları besleyen insanların caydırılması.

ICAM, Sokak Hayvanların Yönelik Katliamı Teşvik Etmektedir!

 • Ötanazinin serbest bırakılması talep edilmekte ve bu işlemin sadece hasta hayvanlar için değil, yuvalandırılamayan hayvanlar için de genişletilmesi önerilmektedir. Özetle, insanlara “evcil hayvan” olmayacak tüm sokak hayvanlarının katline ferman çıkarılmaktadır.

ICAM raporunda, özellikle Türkiye’nin doğusunda sokak hayvanlarının refahının sürdürülebilir olarak sağlanmasının mümkün olmayacağı tespiti ile bu illerde ötenazinin kaçınılmaz olduğunu belirtilmektedir.

Ötanazi”nin terminolojik olarak, hayvanlar için kullanılması mümkün değil iken, ICAM, sadece hasta hayvanların değil, yuvalandırılamayan veya tesislerin çeşitli teknik ve imkân yetersizlikleri neden gösterilerek bakılamayan hayvanların da öldürülmesi gerektiğini savunmaktadır.

ICAM, Hayvan Düşmanlığını Halka Yaymaya Çalışmaktadır!

 • Okul çağındaki çocuklardan başlayarak “eğitim” programları tanımlanmakta, bu eğitimlerde de çocuklar pazarlanan kedi ve köpek türlerinin satın almaya teşvik edilmekte, sokak hayvanları ise kaçınılması gereken ve hastalık yayan bir tehlike olarak addedilmektedir.

   


   

  ULUSLARARASI KÖPEK NÜFUSU YÖNETİMİ KONFERANSI

  (ICAM) KOALİSYONU’NA,

  İlkini geçtiğimiz sene İngiltere’de düzenlediğiniz Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı’nın ikincisini, 3-5 Mart 2015’de İstanbul’da gerçekleştireceğinizi öğrenmiş bulunuyoruz.

  Gerek koaliasyonunuzun hayvanların yaşam haklarını hiçe saymak üzerine kurulu bir biçimde yürüttüğü “hayvan refahı” siyaseti, gerekse bu siyasetinizin Türkiye’de gündemde olan, giderek daha çok hayvanın belediyeler eliyle katline neden olacak yasa değişiklikleriyle birebir uyum içinde olması sebebiyle bu konferansı düzenlemenize izin vermeyeceğimizi ve protesto edeceğimizi bildiriyoruz.

  Güncellenmiş internet sayfanızda yer alan üç broşürü incelediğimizde, Türkiye’de daha çok hayvanın devlet eliyle katledilmesine zemin sağlayacak birtakım varsayım ve iddiaları öne çıkarmakta olduğunuzu gördük. Bilimsellik iddiasıyla vurguladığınız, sokak hayvanlarının başta kuduz olmak üzere zoonotik ve salgın hastalıklara neden olabileceği varsayımınız tarihsel ve bilimsel olarak yanlıştır. Ancak daha önemlisi bu iddianız, Türkiye bağlamında devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin insan sağlığını koruyacak önleyici-koruyucu müdahelelerde bulunmak yerine, binlerce hayvanın “kamu sağlığını koruma” bahanesiyle öldürülmesine dayanak sağlamaktadır.

  Sokak hayvanlarını kamu sağlığına aykırı varlıklar olarak sunduğunuz bu iddianız, bizzat Koalisyonunuzun savunduğu, bizim politik olarak son derece sorunlu bulduğumuz “hayvan refahı” görüşüyle bile uyuşmamaktadır. Sokak hayvanlarına karşı düşmanlaştırıcı, insan eliyle şiddeti körükleyecek, hayvanların kamusal aidiyetini hedef alan, devlet eliyle öldürülmelerini meşru kılacak bu iddialarınıza karşı düşünsel, politik ve toplumsal mücadele başlattığımızı tarafınıza bildirmek istiyoruz.

  Broşürlerinizde yer alan bir başka iddia da aynı ölçüde skandal niteliğindedir: Koalisyonunuz, ötanazi olarak anılan, hayvanın kimyasal aracılığıyla öldürülmesini savunmaktadır.

  Ötanazi, kişinin kendi rızasıyla yaşamından vazgeçmesi anlamına gelir; hayvanlara uygulanamaz, uygulanması cinayettir. Ötanazinin “insancıl” ve hayvan refahına yönelik bir pratik olduğuna dair iddialarınız en hafif tarifle, tutarsız ve ikiyüzlüdür. Kendinize yerel yönetimler eliyle hayvan katledilmesini kamuoyu gözünde meşru ve gerekli kılmayı misyon biçtiğinizi görüyoruz. Koalisyonuza mekân ve pilot bölge olarak seçtiğiniz İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği dev hayvan toplama kamplarına karşı hukukî ve politik mücadele ettiğimiz bu aylarda bu misyonunuzu gerçekleştirmenize kesinlikle izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz.

  Koalisyonunuz, Türkiye’de sokak hayvanlarının yaşamı, kamusal varlığı ve sağlığı için uzun yıllardır mücadele eden oluşumlardan tek bir tanesinden bile görüş alma ya da ortaklık yürütme yolunu tercih etmemiştir. Düzenleyeceğiniz konferansa katılım ücretinin son derece yüksek olması da, yerelde tohumlarını ekmeyi hedeflediğiniz hayvan itlafı pratiklerinin ve şehirlerin hayvansızlaştırılması vizyonunuza gelecek eleştirilerin önünü kapatmayı tercih ettiğinizi kanıtlar niteliktedir.

  Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa büyük şehirlerinin, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına binaen her yıl yüz binlerce hayvanın katledilmesiyle kurdukları “hayvansız şehir” imajını Türkiye gibi sokak hayvanıyla birlikte yaşama tarihi oldukça köklü bir coğrafyada, tepeden inme, yerellikten kopuk, devlet ve iktidar politikasını meşrulaştıran bir bilimsellik anlayışıyla yerleştirmeye çalışmanıza izin vermeyeceğiz.

  İstanbul’da ve Türkiye’nin hiçbir şehrinde istenmiyorsunuz. Sizi, 3-5 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığınız konferansınızı yukarıda saydığımız nedenlerden iptal etmeye çağırıyoruz.

  Türkiye’de iktidar ve yerel yönetimlerin ellerindeki kanı yıkamanıza, bu uğurda kamuoyunu yanlış ve asılsız iddialarla yönlendirmenize, hayvana yönelik resmi ve toplumsal şiddeti körüklemenize izin vermeyeceğiz.

  Hayvan hakları savunucuları ve hayvan özgürlüğü aktivistleri olarak sizi bir kez daha uyarmayacağız.

  İMZACILAR:

  Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri

  Dört Ayaklı Şehir

  Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği

  Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

  Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)

  Hayvanlara Adalet Platformu (HAD)

  Yeryüzüne Özgürlük Derneği

  Yeşil Öfke

  Yunuslara Özgürlük 

  ICAM Kimdir? 
  ICAM, çeşitli hayvan refahı ve kontrolü derneklerinin oluşturduğu, sokak hayvanı nüfus kontrolü adı altında sokak hayvanları için soykırım yönünde çalışmalar yapan İngiltere merkezli bir gruptur. 

  ICAM Neden İstanbulda? 
  İlk “Köpek Nüfusu Yönetimi Konferansı”, geçtiğimiz yıl İngiltere’de düzenlenirken ikincisinin İstanbul’da yapılacak olmasi tesadüf değildir. Kısırkaya ve Pendik’te dev ölüm kampları inşa eden devlet ve yerel yonetimler 5199 Yasa tasarısı ile sokak hayvanlarını tecrit ve imha etmeyi planlarken bu konferans, yapılacak olan toplu kıyıma bir meşruiyet sağlama çabasıdır. 

  ICAM Sponsorları !
  Konferansın ana sponsorlarından MDC Exports Ltd. kanca, tuzak, eldiven, kafes gibi hayvan yakalama ekipmankari üreten uluslararası bir şirkettir. 

  ICAM, Türcü ve Ayrımcı Bir Topluluktur !
  Daha “degerli” olarak niteledikleri, cins köpeklere sahiplenme ve yaşam hakkı yönünde farklı muamele yapılmasını savunmaktadır. 

  ICAM’a Göre Sokak Hayvanları Açlıktan Ölmeye Mahküm Edilmeli !
  Bu anlamda Hükümetlere ve STK’lara önerileri: Sokak hayvanlarinin beslenme noktalarina erişememeleri icin çöp konteynerlerinin kilitlenmesi, geri dönüşüm işçilerine engel olunması ve gönüllü olarak hayvanları besleyen insanların caydırılması, çöp merkezlerinin çitle çevrilmesi. 

  ICAM, Katliamı Teşvik Etmektedir !
  Turkiye’deki yasal düzenlemelerin sağlıklı hayvanların öldürülmesine izin vermiyor oluşu bir eksiklik olarak değerlendirilmekte ve yasa kapsamının sağlıklı sokak hayvanlarınında öldürülebileceği şekilde genişletilmesi önerilmektedir.

  ICAM, Hayvan Düşmanlığını Halka Yaymaya Çalışmaktadır !
  Duzenlenen “eğitim” programlarında, çocuklara pazarlanan kedi ve köpek türlerini satın almaya teşvik etmekte, sokak hayvanları ise kaçınılması gereken ve hastalık yayan bir tehlike olarak tanımlanmaktadır.

  ICAM’dan Türkiye’deki STK’lara Davet Yapılmamıştır !
  285£ katılım ücreti yoluyla gönüllü katılımın yolu da kesilmiştir.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.