Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Alternatif Bilişim Derneği’nin düzenlediği Yeni Medya Çalışmaları 2. Ulusal Kongresi Kadir Has Üniversitesi dün Cibali Kampüsü’nde başladı.

71 yazara ait 51 bildiride medya okuryazarlığı kavramının farklı algıları ve yansımaları, disiplinler arası yaklaşımlar ve katılımcılık, kadınların, LGBTİ bireylerin, Y kuşağının, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin yeni medya kullanım pratikleri tartışılıyor.

İki gün sürecek olan “Yeni Medya Okur Yazarlığı” temalı kongrenin açılışını Kadir Has Üniversitesi iletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş ile Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Ali Rıza Keleş yaptı.


Prof.Alankuş: Kongrenin etkisi sadece akademik değil, atölyelerle hepimizin politik hayatına etki eden çıktıları olacak

“Tıpkı şimdinin artık eski sayılan ama bir zamanların yeni mecraları gibi, Yeni Medya özel, kamusal ve siyasal yaşamın tüm dokularını etkiliyor” diyen Prof. Alankuş, ancak hiçbir mecranın yeni medya kadar radikal ve küresel biçimde etkili olmadığını vurguladı.

Tam ekran yakalama 27.2.2015 105609

“İletişim alanı, ilgili diğer alanlarda olduğu gibi yüreğimizi hoplatacak bir paradigmatik canlanmadan yoksun ilerliyor. Yeni medya çalışmalarının bunu sağlayacağını düşünüyoruz. Kongrenin etkisi sadece sadece akademik değil. Atölyelerle alanda çalışan akademisyen, uzman ve aktivistleri buluşturan bu platformun hepimizin politik hayatına etki eden çıktıları olacak.”

Bilişim Derneği Başkanı Ali Rıza Keleş: İfade özgürlüğünün odağında İnternet ve yeni medya araçları duruyor.

İfade özgürlüğünün de bu gündemin en önemli unsurlarından olduğunu belirten Keleş şöyle devam etti:

“İfade özgürlüğünün odağında İnternet ve yeni medya araçları duruyor.Yurttaşların en çok kullandıkları ortam sosyal medya.

Tam ekran yakalama 27.2.2015 111414

“Oldukça kutuplaşmış politik iklimde, aynı şekilde kutuplaşan medyada insanların kendi görüşlerini ifade edebilecekleri bir boşluk kalmadı. Orada yer alamayan görüşler bizzat yurttaşlar tarafından sosyal medya da yer buluyor.”

Sosyal medyanın riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Keleş “Bunlardan biri de gözetim olgusu. Buna karşı oldukça farkında olmamız gerekiyor. Bu sorunların çözüm yolu ise bizim kongremizin alt başlığı olan yeni medya okur yazarlığı” diye konuştu.

Doç.Dr. Akgül: Türkiye İnternet’in neyi temsil ettiğini kavrayamadı

B-wf7LVXIAA59fF

İnternet Teknolojileri Derneği Kurucusu Doç. Dr. Mustafa Akgül konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Doç. Dr. Akgül internetin gelişimini anlattı, İnternet teknolojisinin önemini vurgulayarak Türkiye’nin ihtiyaçlarına değindi.

Türkiye İnternet’in neyi temsil ettiğini kavrayamadığı için, İnternet’in gelişmesi, toplumsal yarar sağlanması, toplumu bütünleştirmesi, dünya ile rekabetin önemli aracı olarak kullanılmasına değil, daha çok tasarruf, ihracatı teşvik gibi parçalara odaklandığını söyleyen Doç. Dr. Akgül şöyle devam etti:

“Bu nedenle, bütünsel, tüm paydaşları kapsayan, ortak aklı ortaya çıkaran katılımcı yapılar kuramamış ve ortaya çok parçalı, daha çok marjinal problemlere ve dar çıkarlara odaklanılmış ve sonuçta Türkiye gemisinin rotası bilgi toplumuna dönemedi. Gates, Jobs, Zukerman çıkartmak isteyenler, Twitter, Facebook ve YouTube’un kökünü kazımayı hedefledi.”

İnternet ve bilgiye erişimin artık insan hakkı olarak kabul edildiğini, bazı ülkelerin anayasalarına bu şekilde gördüğünü belirten Doç. Dr. Akgül her yurttaşın programlamayı öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Mustafa Akgül bu çerçevede şu önerileri sunuyor:

* İşin önemi kavranıp ona yönelik ulusal strateji oluşturulmalı.

* Siyasal sahiplenme sağlanmalı.

* Ülke bazında koordinasyon merkezi kurulmalı. Paydaşları kapsamalı, yapıcı ve katılımcı vir yapı kurulmalı.

* Her yıl gözden geçirilen eylem planı oluşturulmalı.

*  Parlamentoda bu işlere bakan bir komisyon kurulmalı.

* Açık ortamlarda bu işlerin tartılıp gözden geçirilebileceği konferanslar yapılmalı.

Atölyelere katılım da yüksekti 

İlk atölye, “Her Şeyin İnternet’i: Internet of Things – Bilgisayar ve İnternet’in Geleceği Üzerine” Ahmet A. Sabancı tarafından yapıldı.

Tam ekran yakalama 27.2.2015 112619

Atölye, “İnternet’in ve bilgisayarların yakın geçmişinden ve Internet of Things’in doğuşundan başlayarak olası yakın gelecekleri ele almayı, Internet of Things’in anlamını ve yakın gelecekte hangi anlamlara gelebileceğini, bazı temel sorulara cevap vermeyi ve birçok yeni soru sormayı amaçladı.

İkinci Atölye Veri Gazeteciliği Üzerine Yapıldı   Pınar Dağ ve Berkin Akkocaoğlu tarafından 19-25 Şubat tarihinde çevrimiçi olarak başlayan Veri Gazeteciliği Atölyesi sunumlarla Kadir Has Galata salonda başladı.  Tam ekran yakalama 27.2.2015 120111 Veri Gazeteciliği atölyesinde veri gazeteciliğinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve araçlarının neler olduğu tartışıldı. Türkiye’de veri gazeteciliği ve açık veri ilişkisi; devletin temel verilerde dünya ölçeğinde ne kadar açık olduğu ayrıca ele alınacaktır. Bu minvalde dünyada veri gazeteciliği yapan haber merkezleri, Türkiye ile karşılaştırmalı bir şekilde tanıtıldı.

 

Dağ Medya Kurucusu Pınar Dağ‘ın sunumu Açık / Veri Gazeteciliği atölyesinde, veri gazetecisi  Eva Constantarasdataforpolicy.uk ‘un kurucusu DrZeynep Engin, Doğruluk Payı ekibinden  Batuhan Ersun Veri Bilimleri Enstitüsü’nün kurucularından Bahçeşehir Üniversitesinde Öğretim Üyesi  Ali Osman Pektaş  atölyenin katkı sağlayan isimleri arasındaydı.

 

Atölyenin kapanışını  genç veri gazetecisi Berkin Akkoca yaptı. Atölyenin çevrimiçi bölümü için tıklayınız |
Atölyenin derslik bölümü için tıklayınız

KONGRENİN 2.GÜNÜ

İkinci gününde ise Nilüfer Timisi ‘nin başkanlığında yeni medya okuryazarlığına farklı paydaşların bakış açıları oturumuyla başladı.

  Yeni Medya Okuryazarlığına Farklı Paydaşların Bakış Açıları Prof. Timisi’nin oturum başlanlığında; “Ali Öztunç (RTÜK), Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim), Aslı Telli Aydemir (Alternatif Bilişim), Ayşe Beyazova (İstanbul Bilgi Üniversitesi – ÇOÇA), Melda Akbaş (İstanbul Bilgi Üniversitesi – ÇOÇA),  Mutlu Binark (Alternatif Bilişim), Özgür Alican (TRT), Özgür Kurtuluş (Dijital Düşün Derneği), Renay Onur (Adım Adım Oluşumu), Ulaş Yılmaz (Kadıköy Belediyesi), Yonca Yıldırım (UNICEF) ” açık oturumda konularıyla ilgili detaylı sunumlar gerçekleştirdiler. Diğer oturumlar ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 2.gün atölyeleri ise Barış Büyükakyol ve O. Murat Yılmaz’ın  CryptoParty, Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek Dijital Gözetime Dijital Yansıtma, Dr. Ebru Yetişkin’in Dalgalar: Yeni Medya Sanatları mı?, Mehmet Atakan Foça’nın Dijital Çağda Doğrulama atölyesi ile son buldu.

Kongre Nülifer Tirmisi’nin kongre kapanış bildirgesi okumasıyla son buldu.

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.