UNDP ve School of Data işbirliğinde gazeteciler için İstanbul’da Açık Veri eğitimi düzenleniyor!

2015-02-25 17-41-16 Ekran görüntüsü

Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki (BDT) sivil toplum kuruluşlarının açık veriye yönelik talebi giderek artıyor. Bölge genelinde yalnızca bu konuda yeni Sivil Toplum Kuruluşlarının kurulduğuna değil, bazı durumlarda bu STK’ların inisiyatif alarak kamusal verinin bireyler için tam erişilebilir kılınması amacıyla hükümetlerle beraber çalıştığına da tanık oluyoruz.

Bazı ülkelerde ise kamu görevlileri, sivil toplumdaki mevkidaşlarının açık veri isteğinin yetersiz olduğunu ve hâlihazırda var olan açık veri girişimlerine de kısıtlı ölçüde katıldıklarını belirtiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Merkezi tarafından Eylül 2014’te İstanbul’da organize edilen ‘Kamu Görevlileri için Açık Veri Eğitimi’nde, diğerlerine ek olarak bu tür endişeler de dile getirilmişti.

Hükümet verilerinin başarılı bir şekilde açık bir hale getirilmesi, diğer süreçlerin yanı sıra, güçlü bir arz ve talep kapasitesini gerektiriyor. Yukarıda sözü edilen kamu görevlileri eğitimi ve 2013 yılında organize edilen ilk veri gazeteciliği eğitim kampının devamlılığını sağlamak, aynı zamanda açık hükümet verilerinin ‘Neden’ ve ‘Nasıl’ kullanılabileceğine dair toplumun bilgilendirilmesinde yerel kuruluşları desteklemek amacıyla, UNDP Bölgesel Merkezi, School of Data işbirliğinde Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki Sivil Toplum Kuruluşları için bir Açık Veri Eğitimi düzenliyor.

Çalıştay 24-25 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek, etkinlik boyunca katılımcılar veriye erişim ve veri hazırlığı (veri araştırması, veri toplama, veri ayıklama, veri analizi ve ve veri sunumu) aşamalarını detaylı olarak inceleyecek, gazetecilerle nasıl çalışılacağına dair tavsiyeler alacak, kendi verilerini sunuma hazır hale getirecek, ayrıca bilgi ve yeteneklerini diğer katılımcılarla paylaşacak.

Çalıştayın aynı zamanda bir “eğitimci eğitimi” de olması amaçlanıyor. Katılımcılar çalıştayı takip edecek bir etkinlik düzenlemeye ya da ulusal seviyedeki mevkidaşlarıyla bir araya gelip İstanbul’daki çalıştayda öğrendiklerini paylaşmaya teşvik edilecek. UNDP’nin İstanbul Bölgesel Merkezi ve Ülke Ofisleri, katılımcılar tarafından önerilen yeni girişimleri desteklemeyi daha sonra değerlendirecek. Tüm sürecin nihai amacı ise ülkeler seviyesinde açık veri ekosistemini güçlendirmek.

GÜNDEM

Gün 1: VERİNİN GÜCÜ

ZAMAN

OTURUM ADI

AMAÇLAR

9:30 -10:00

Açılış Konuşmaları

Giriş ve Açılış Konuşmaları

10:00 -10:30

Giriş

Katılımcılar birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini kavrar.

10:30 – 11:30

Gündem Saptama

Katılımcılar tüm amaçları ve beklentileri saptar.

11:30 – 11:45

Ara

11:45 – 12:30

Açık ve kamusal veri ile ne elde edebiliriz?

Katılımcılar, genellikle değişimi desteklemek amacıyla gazeteciler ve STK’lar tarafından kullanılan, ilham verici kamusal ya da açık veri örnekleri hakkında genel bilgiye sahip olur.

12:30 – 13:15

Vaka Çalışması 1

Katılımcılar mevcut bir sosyal problemi tanımlamaya ve daha iyi anlamaya verilerin yardımcı olduğu bir vaka çalışması hakkında bilgi sahibi olur. Küçük gruplar halinde, potansiyel fırsatlar ve engeller tartışılır.

13:15 – 2:00

Öğle Yemeği Arası

2-3:15 pm

Vaka Çalışması 2&3

Katılımcılar mevcut bir sosyal problemi tanımlamaya ve daha iyi anlamaya verilerin yardımcı olduğu bir vaka çalışması hakkında bilgi sahibi olur. Küçük gruplar halinde, potansiyel fırsatlar ve engeller tartışılır.

3:15 – 3:30 pm

Ara

3:30 – 4:45

Soruşturmacı gazetecilik için kaynak yaratma – yeni bir platform

Katılımcılar, soruşturmacı gazetecilik için Transitions Online (ToL) tarafından yakında başlatılacak olan yeni bir toplu fonlama platformu hakkında bilgi sahibi olur.

4:45 – 5:00pm

Düşünceler ve Özet

Eğitim metotları, formatları, tartışma sunumları hakkında geri dönüş.

Gün 2: VERİ DÜZENİ İLE ÇALIŞMA (SCHOOL OF DATA TARAFINDAN SAĞLANIR)

ZAMAN OTURUM ADI AMAÇLAR

9:30 -10:00

Giriş

Katılımcılar birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini kavrar.

Amaçların ve beklentilerin saptanması..

10:00 – 10:45

Açık veri nedir

Açık verinin temel ilkelerine giriş.

10:45 – 11:00

Ara

11:00 – 11:30

Veri Hazırlamaya Giriş

Veri içeren projelerdeki iş akışı bakımından veri hazırlama sürecine giriş; veriyi tespit etmek, almak, temizlemek, görselleştirmek ve sunmak

11:30 – 1:00

Veri bulmak ve almak

  • Veri portallarına giriş

  • Etkili bir şekilde çevrimiçi veri araştırmasına giriş

  • Bilgi edinme talebi (FOI) yoluyla veri erişimine giriş

Bölgedeki veri kaynaklarının listesinin beraberce oluşturulması

1:00-2:00 pm

Öğle Yemeği Arası

2:00 – 3:30 pm

Veri Analizi

Katılımcılar sıralama, filtreleme, formüle etme, tablo ve temel çizelgeler ekleme gibi tablolama fonksiyonları yoluyla verilerini keşfediyor.

Katılımcılar küçük gruplar halinde gerçek veriyi görselleştirmeye hazırlamak için çalışacak.

3:30 – 3:45 pm

Ara

3:45 – 4:45

Temel veri görselleştirme ilkeleri ve araçları

Bir resim bin kelimeden daha fazla şey anlatır, peki biz bin kelimeyi nasıl bir resme çevirebiliriz? Bu bölüm katılımcıların temel tasarım ilkeleri, veri türleri ve veri sunumu yoluyla temel veri görselleştirme yöntemlerini anlamalarına yardımcı olur.

Bu bölüm aynı zamanda temel veri görselleştirme araçlarını da tanıtır.

4:45 – 5:00pm

Düşünceler & Özet

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.