Dünyada en az 925 milyon kişi açlık çekiyor. Veganlık küresel açlığı bitirebilir mi?

Çeviri: Özmen Küçükosman (Veganoloji Çeviri Ekibi)


Ne zaman hayvan hakları savunucuları hayvan özgürlüğü fikrini ve dolayısıyla sömürüye son vermeyi önerse, karşımıza şöyle bir ortak eleştiri ve karşı fikir çıkar: ” İnsanlar et yemeyi (ve/veya hayvansal ürünleri) bırakamazlar, çünkü aksi takdirde herkes aç kalır!”. Kararlı hepçiller için favori yiyeceğini bırakma fikri sadece endişelendirici değil hatta korkutucudur ve hayvansal ürün üretimini sonlandırmanın sadece dünyada açlık ve yoksulluktan en çok etkilenen kesimlerin durumunu daha da kötüleştirmeye sebep olacağı fikri onlar için oldukça da mantıklı görünür. Halbuki, hiçbir şey gerçeklikten bu kadar uzak olamazdı. Aksine hayvansal ürün üretimi dünyada var olan açlığın önde gelen sebeplerinden bir tanesidir.

En az 925 milyon açıklık çekiyor, 870 milyon kişi yetersiz besleniyor

Dünya genelinde 925 milyon kişinin(genel olarak Afrika ve Asya`daki yoksul-az gelişmiş ülkelerde) açlık sıkıntısı çektiği tahmin ediliyor. Bu sayının dışında 870 milyon kişinin ise yetersiz beslenme sıkıntısı var. İlk belirtilen 925 milyon kişi ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinin nüfuslarının toplamından daha yüksek bir sayıya eşdeğerdir. Biraz düşünün. Bu durum dünyada iki kıtayı neredeyse tamamen dolduracak kadar aç insan olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu tanım, varlık içinde yasayan insanların kazara öğle yemeğini kaçırdığı durumlar gibi ciddi sonuçları olmayan açlık örnekleriyle karıştırılmamalıdır. Açlık her yıl dünya genelinde 5 yaşından küçük 2,5 milyondan fazla çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.

Herkese yetecek kadar besin kaynağı olduğu kanıtlanmış.  O zaman neden açlık yaşanıyor?

Buna rağmen, dünyada her bir çocuğun, kadının, insanın yeterli derecede beslenmesine yetecek kadar besin kaynağı olduğu da kanıtlanmıştır. Peki, eğer durum böyleyse neden açlık sıkıntısı çekiyoruz? Sorunun cevabının büyük kısmı; et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerin üretiminde yatar. Tüm insanlığın beslenmesi için yeterli bitkisel ürün olmasına rağmen, ekinlerin büyük kısmı (açlık sıkıntısının en yoğun yaşandığı bölgeler de dahil) zengin uluslar için çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılır. Üretilen hayvansal ürün miktarının, o süreçte kullanılan bitkisel ürün miktarından çok daha az olması, `yatırımdan az getiri`ye sebep olur; yiyecek miktarı azalır ve sonucunda da açlık baş gösterir.

Mısırın yüzde 40-50 ve soya fasulyesinin yüzde 80 kadarı direk insan tüketimi yerine çiftlik hayvanlarını beslemede kullanılıyor

Bir ineğin 18-24 aylık süreçte (bu süre ineklerin eti için katledildikleri süreye eşdeğerdir) tükettiği besin miktarını (çoğunlukla tahıllar) bir şekilde önünüze yığabildiğinizi hayal edin. Bu devasa besin yığını ineğe aylar boyunca ihtiyacı olan enerjiyi verir; hücrelerinin yenilenmesini, kaslarının ve kemiklerinin gelişmesini, kalbinin atmasını, ciğerleriyle nefes almasını sağlar. Şimdi de bir kesimhane çalışanının gelip o ineği öldürdüğünü ve çıkan etleri de aynı şekilde, ayrı olarak önünüze yığdığını düşünün. Sizce hangi yığın daha fazla insanı beslerdi; ineğin vücudunu oluşturan et yığını mı yoksa o vücudun gelişmesini sağlayıp besleyen tahıl yığını mı? İşte bu, hayvan endüstrisinin ne kadar mantıksız ve sürdürülemez olduğunu ortaya koyan denklemdir.

2011 yılında, dünya genelinde 883 milyon ton mısır ve 260 milyon ton soya fasulyesi yetiştirildi. Ancak, mısırın %40-50 ve soya fasulyesinin %80 kadarı direk insan tüketimi yerine çiftlik hayvanlarını beslemede kullanıldı. 2013 yılında, Cevre Enstitüsü ve Minnesota Üniversitesi`nden biliminsanları açlık sorununu ve tarımsal kaynakları ( et, süt, yumurta üretimini de kapsayan) inceleyen bir çalışma yayınladı. Çalışma sonucunda, besinleri direk olarak kullanmış olsaydık, %70 daha fazla besin stoğuna sahip olacağımız sonucuna varıldı ki bu sayı 4 milyon daha fazla insanın beslenmesine yetecek düzeydedir. Ortaya çıkan fazla ürün miktarı açlık sıkıntısı çeken 925 milyon kişi şöyle dursun, dünya nüfusunun yarısından fazlasını beslemeye yeterli olurdu.

“…et üretimi tahılların verimsiz bir kullanılış şeklidir. Tahıllar direk insanlar tarafIndan tüketildiğinde daha verimli kullanılmış olunur.”

Konu besinleri enerji ve kasa çevirmeye geldiğinde inekler (ve yediğimiz diğer hayvanlar) oldukça verimsiz dönüştürücülerdir. 1 kilo sığır eti üretimi için 12-18 kilo arası tahılın, hayvanın beslenmesinde kullanılması gerekir. Bu da direk insanlar tarafından tüketilmesi durumunda fazladan 13-20 kişinin halihazırda var olan besinle beslenebileceği demektir. Benzer şekilde, 1 kilo domuz eti 7 kilo tahıla, 1 kilo tavuk eti ise 4 kilo tahıla denk gelir. 2009 yılında yapılan bir çalışmada, Worldwatch Enstitüsü`nün ifade ettiği şekilde: “…et üretimi tahılların verimsiz bir kullanılış şeklidir. Tahıllar direk insanlar tarafindan tüketildiğinde daha verimli kullanılmış olunur. Et üretimindeki devam eden büyüme, hayvanların tahıllarla beslenmesine bağlıdır ve bu durum da et tüketen varlıklı kesim ile, yoksulların arasında mücadeleye sebep olur.”

`Yatırımdan az getiri` durumu et, süt ve deri endüstrileri tarafından sömürülen inek ve diğer hayvanların biyolojik olarak yüksek oranda tahıl tüketmeye uygun olmadıkları da dikkate alındığında daha karmaşık bir hal alır. Bu hayvanlar otlayacak şekilde evrimleşmişlerdir ama hayvansal ürünlere olan yüksek talep ve çiftçilerin yüksek verimlilik istekleri dolayısıyla, yüksek miktarda tahılla (mısır vb.) beslenirler. Endüstriyel hayvancılık çağında, bir ineğin istenilen kiloya ulaşıp öldürülmesi 18 ila 24 ay alır ve bu düzenli bir tahıl ağırlıklı beslenme biçimi ve artırılmış hormonlarla mümkün hale getirilir.

Amazon ormanlarının yaklaşık yüzde 70`i sığırlar için otlama alanı yaratma amacıyla kesilip yakıldı

Ancak, buradan da otla beslenmiş hayvanların tüketim için geçerli bir alternatif olacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Aşırı otlatma, doğal ortamın yok edilmesi ve canlıları yerinden etme yoluyla türlerin varlığını tehdit ederken, erozyona da sebep olur. Bu da verimli tarım alanlarının çölleşmesine sebep olacaktır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü`nün belirttiğine göre Amazon ormanlarının yaklaşık %70`i sığırlar için otlama alanı yaratma amacıyla kesilip yakıldı. Sonuç olarak, otlatma alanı olarak da kullanılsa, çiftlik hayvanları için besin üretimi amacıyla da kullanılsa; et, süt, yumurta üretimi için kullanılan toprak ve diğer doğal kaynaklar oldukça verimsizdir. Maalesef, bu durum bile hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde çiftçilerin (birçoğu açlık sınırında olan) kaynaklarını artan hayvansal ürün talebini karşılamak için kullanmasını durdurmaz.

Platon`un `Devlet` adlı eserinde, Sokrates şöyle bir çıkarımda bulunur: “Hayvanları yeme alışkanlığımızı devam ettirirsek ve komşumuz da aynı yolu izlerse, ileride komşumuzla savaşma sebebimiz fazla olan ürünümüzü korumak için olmayacak çünkü zaten elimizdeki bize yetersiz hale gelecek ve komşumuz da bize karşı savaşmak için benzer bir sebebe ihtiyaç duyacaktır.” Asırlar önce vurgulanan bu sorunun modern çağda daha fazla gerçeklik kazandığı görülüyor. Zaten uzmanlar da gelecekteki savaşların insanların varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan kaynaklar üzerinden (besin, su, toprak ve diğer kaynaklar) olacağını tahmin ediyorlar. Daha fazlası, 7 milyara ulaşmış ve artmakta olan dünya nüfusu için bu kaynaklar daha değerli hale gelmiştir. Küresel bir kriz haline gelmis olan küresel açlığı çözmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldi ve sanırım çözüm de açık bir sekilde önümüzde duruyor. Dünyadaki herkesin yeterli besine sahip olduğundan emin olmak ve varlığımızı güvence altina almak için, insanlar aralarında en sağlıklı sürdürülebilir ve merhametli yolu bulmak zorundalar. Bu yol da veganlıktır.

Türkçe’ye çeviri:
Özmen Küçükosman (Veganoloji Çeviri Ekibi)

KAYNAKLAR:
Farm Sanctuary
Food and Agriculture Organization
Humane Society International
JohnRobbins.info
International Vegetarian Union
Jess McNally, Stanford Magazine
People for the Ethical Treatment of Animals
United Nations World Food Programme
United States Environmental Protection Agency
VegNews

 

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://veganoloji.net/?p=53

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

5 Yorum

  1. ayşegül

    Merhabalar yanlışlıkla dünya nüfusunun 7milyon olduğu yazılmış sanıyorum, anlam bütünlüğü için düzeltilmesi daha doğru olacaktır.

    Yanıt
  2. Geri İzleme: FAO: Küresel açlık 800 milyonun altına düştü | Dağ Medya

  3. Geri İzleme: Vegan beslenme ve vegan gıda ürünleri

  4. Geri İzleme: Vegan beslenme ve vegan gıda ürünleri – Zuhal Şengül

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.