İTÜ Yayınlarından Yeni Bir Eser: “ORFF Yaklaşımı Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş”

İTÜ Yayınlarından Yeni Bir Eser: "ORFF Yaklaşımı Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş”

Yazar: Atilla Coşkun Toksoy

20.  yüzyılda  Dalcroze,  Kodaly,  Orff,  Suzuki  gibi  besteci  ve  eğitimcilerin  ortaya koydukları prensipler temel müzik eğitimine büyük gelişme ve yenilikler getirmiştir. Tüm bu  isimler  arasında  Carl  Orff,  temel  müzik  eğitiminde  “elementer”  olgusunu kendine  özgü prensipler  ve  işleyiş  içinde  tanımlayarak,  bugün  dünyanın  en  yaygın bilinen-uygulanan-uyarlanan temel müzik eğitimi anlayışı olan Orff-Schulwerk’i ortaya koymuştur.

orff copy (Kopyala)

Bu kitapta ise Orff-Schulwerk’in ülkemizdeki uygulanma biçimi ve içeriği dolayısıyla kabul  gördüğü  terminoloji  korunarak  “Orff Yaklaşımı”  söylemine  sadık  kalınmıştır.

Buradan hareketle  Orff  Yaklaşımı  müzik,  hareket,  söz,  konuşma  birliğine  dayanan özgün haliyle ele alınmış ve çalışmanın birinci bölümünde Orff Yaklaşımı’nın belkemiği sayılacak  elementer  müzik  kavramının  tarihsel, felsefi-sosyal ve  psikolojik  temelleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Orff’un uygulamaya yönelik pedagojik fikirleri  ve  bu yolda kullandığı temel öğeler açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise teorik yaklaşım, Gunild Keetman’ın ortaya koymuş olduğu model çerçevesinde ezgi, ritim ve hareket öğretimi açısından incelenmiştir.

Bu çalışma, uygulama alanındaki yaşantılarını geliştirerek eğitim planlarına dahil etmek isteyen eğitimciler için temel bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanında konu ile ilgili müzik bilimleri, müzik eğitimi bölümleri lisans ve lisansüstü öğrencileri için de bir başvuru kitabı niteliği taşıması arzu edilmiştir.


ORFF Schulwerk Nedir ve Ülkemize Nasıl Gelmiştir?

Ülkemizde en çok Carmina Burana adlı eseri ile tanınan Carl Orff, değerli bir müzisyen olmanın dışında, çok önemli bir eğitimciydi. Sanatçının dilimize  “Carl Orff Yaklaşımı” olarak çevrilen Carl Orff Schulwerk adlı eğitim metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için onların alışık oldukları elemanları kullanmayı, diğer bir deyişle, tamamen doğal biçimde öğretmeyi öğütlemektedir. Amaç, tüm sanat dallarından yararlanarak, insanın içinde zaten var olan yaratıcı güçleri ritim, hareket ve konuşma yoluyla açığa çıkartmaktır.

 


Orff eğitim sistemi tüm dünyada kabul edilen ve uygulanan bir metottur. Tüm uluslararası değerlendirme ve sınavlarda birinci gelen Finlandiya, öğrencilerinin ORFF sistemi ile eğitildiklerinden dolayı bu başarıyı gösterdiklerini belirtmekte olup, bu tüm dünyaca bilinmektedir.


Bilindiği gibi bir çocuğun yeteneklerinin doğal ve hızlı şekilde geliştiği ve dolayısıyla yaratıcılık ve duygusal zekânın oturtulabileceği yaş aralığı 3 ile 8 arasıdır. Bilimsel verilere göre, bu yaş aralığındaki çocukların algılama kapasitesi normal insanlarınkinin iki buçuk katıdır. Bu nedenle anaokul ve ilkokullarda uygulanacak olan bu metot, gelecek nesillerin estetik ve sanatsal alt yapısının oluşturulmasını destekleyerek, müzik eğitiminde yeni kapılar açacaktır.  Ne yazık ki, günümüzde anaokul ve ilkokullarda gerçek anlamda bir müzik eğitimi sağlanamamakta ve Türkiye bu açıdan çok vakit kaybetmektedir.

Carl Orff enstrümanları Türkiye’ye ilk kez 1956 yılında değerli müzisyen Muzaffer Arkan tarafından ve Ankara Maarif Koleji’nin (şimdiki TED) başındaki Mümtaz Tarhan’ın işbirliğiyle getirilmiş, ancak yetersiz altyapı nedeniyle etkili olamamıştır.  Çünkü Carl Orff sisteminin kalıcı olabilmesi için mevcut sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki sistematik ilk uygulama 1999 yılında Kahya Ojalak Koçak tarafından Özel Alev İlkokulunda uygulanmış ve bu okul Carl Orff’un eşi tarafından Model Okul olarak belirlenmiştir.

2001 yılında ise, Avusturya Liseliler Derneği Carl Orff Schulwerk Eğitimi konusunda tek yetkili ilan edilerek, Alev Okulları bünyesinde C.O. Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kurulmuştur.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.