“Torba Kanun ile 22 firmanın kapanmasına, 5 bin kişinin işsiz kalmasına yol açan çok önemli bir yanlış yapılmıştır”

Ankara CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Torba Kanun ile madencilik alanında faaliyet gösteren 22 firmanın kapanmasına, 5 bin kişinin işsiz kalmasına yol açan çok önemli bir yanlış yapıldığını söyledi.

Türkiye_Maden

Kuşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Torba Kanun ile madenlerde maliyetlerin yükselmesi nedeniyle maden ocağı işleten 22 şirketin kapanması ve 5 bin işçinin işsiz kalmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın dün konuyla ilgili açıklamasında “ilgili maddenin tasarıda olduğu, Komisyon’dan geçtiği ancak muhalefet partisinden bir milletvekilinin itirazı üzerine Genel Kurul’da geri çekildiği”ni söylediğini belirten Kuşoğlu, bu açıklamanın doğru olmadığını savundu. Yıldız’ın dolaylı olarak kendisini suçladığını anlatan Kuşoğlu, Komisyon ve Genel Kurul’da kendisinin konuyla ilgili konuştuğunu hatırlattı.

Yıldız’ın zor durumda kaldığı için böyle bir açıklama yaptığını savunan Kuşoğlu, düzenlemenin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da maliyet artışını hiçbir zaman ortaya koyamadığını söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda maddenin geri çekilme önergesinin iktidara mensup milletvekilleri tarafından verildiğini hatırlatan Kuşoğlu, muhalefetle hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kömürle bağlantılı iki kurum bulunduğunu, bunların TKİ ve TTK olduğunu belirten Kuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 22 Eylül Pazartesi günü basına yaptığı açıklamada Zonguldak’taki kömür madenlerinde 5 bin madencinin işsiz kaldığını ve buna muhalefetin hatta muhalefete mensup bir milletvekilinin itirazının sebep olduğunu söylemesi ve muhtemelen şahsımı hedef alması, şahsım veya muhalefet partileri için değil ama hem Sayın Bakan hem de madenci işçi ve işverenler için esef vericidir, çünkü istismar edilmişlerdir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız’ın açıklaması gereği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki;

1- Madencilerle ilgili fiyat farkı maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmiş, Genel Kurul’da benim madde üzerinde yaptığım konuşma sonrası Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve arkadaşlarının verdiği maddenin geri çekilmesi önergesine Hükümet’in de katılmasıyla iktidar ve muhalefete mensup milletvekillerinin oy birliği ile reddedilmiştir. Çünkü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığın fiyat farkı maddesi ile ilgili getirdiği tüm örnekler TKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapmış Soma’daki maden işletmeleriyle ilgiliydi, TTK Genel Müdürlüğü ile değil. TKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi olan Soma yöresindeki şirketlerde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de bir konuşmasında açıkladığı üzere aşırı üretim ve aşırı kazanç mevcuttur. Verilen işler yasal değildir ve en az 4 milyar TL yolsuzluk vardır.

SOMA A.Ş.
YILLAR HASILATLAR (TL)
2005 12.693.828.50
2006 60.530.248.99
2007 81.656.661.87
2008 115.214.206.55
2009 144.775.093.77
2010 268.887.549.51
2011 288.789.020.31
2012 312.989.182.59
2013 309.775.763.58
2014         (6 aylık) 181.783.540.90
İMBAT A.Ş.
YILLAR HASILATLAR (TL)
2005 52.718.297.20
2006 93.104.409.81
2007 95.148.644.17
2008 116.631.104.20
2009 158.933.086.66
2010 184.473.402.23
2011 258.236.979.53
2012 275.503.184.53
2013 341.464.199.19
2014           (6 aylık) 253.331.615.17

2- Soma’daki 2 şirketin 2005’den beri TKİ hakedişleri yani hasılatları aşağıdaki şekildedir ve hiçbir zaman işçilik giderleri hakedişlerinin 1/3 ünü aşmamaktadır.

Bu hasılatlardaki (TKİ Hakedişleri) anormal artıştan anlaşılacağı üzere TKİ ile anlaşmalı firmalarda fiyat farkı maddesine gerek yoktur ve TBMM Genel Kurulu maddeyi bu gerekçeyle reddetmiştir.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na bağlı kömürle bağlantılı 2 kurum TKİ ve TTK’dır. Bunlardan TKİ, firmalarla alım garantili sözleşmeler yaparken TTK ağırlıklı olarak rödovans sözleşmeleri yapmış durumdadır. TTK den iş alan Zonguldak’taki 22 maden sahası ve burada çalışan işçiler Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca asla gündeme getirilmemiştir. Gündeme getirilen TKİ’den haksız, usulsüz bir şekilde iş alan Soma’daki işletmelerdir ve bu durum gerçekten çok manidardır.

4- Ayrıca muhalefet hiçbir zaman ne Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ne de Genel Kurul’da iktidarın istediği bir maddeyi engelleyecek oy gücüne sahip olmamıştır. TBMM tutanaklarından da görüleceği üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın önerdiği madde belirttiğim üzere milletvekillerini tatmin etmediği için AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve arkadaşlarının verdiği geri çekme önergesinin kabul edilmesiyle iktidar ve muhalefetin oy birliği ile reddedilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Yıldız’ın Zonguldak, Aydın gibi yörelerimizde TTK ile sözleşmesi olan maden işletmelerinin kapanma kararları karşısında zor durumda kalarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi, fiyat farkı önergelerinin hazır olduğunu söylemesi de günü kurtarmaya yöneliktir. Bakan Yıldız galiba Bakanlığına bağlı TKİ ve TTK Genel Müdürlüklerini karıştırmış ve maalesef bu sorunlara yol açmıştır.”

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.