Kürkçü: TEOG Sistemindeki yerleştirmeler ne adil, ne tarafsız!

Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Milli Eğitim Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde TEOG sistemiyle yapılan yerleştirmelerdeki sorunlara dikkat çekti.

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonrası yerleştirme işlemlerinde A Grubu ve B Grubu adı altında iki farklı tercih yaptırılmaktadır.

A Grubu tercih için tercih formuna okul adları yazılırken, B Grubu tercih için tercih formuna okul türleri yazılmaktadır. A Grubu tercih işlemi 15 adet okul ile sınırlandırılmaktadır. A Grubu tercihlerine göre istediği okula yerleşmeyen adaylar B Grubu tercihlerine göre en az 4 adet tercih yapmak zorunda kalmaktadırlar. Hiç tercih yapmamayı seçen adaylar ise puanlarına göre adreslerine yakın herhangi bir kuruma yerleştirilmektedirler.

Bunun dışındaki bütün tercih işlemlerinde velilere üç farklı ilçe alternatifi sunulmakta, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan tercih yönergesine göre de, öğrencilerin bu üç ilçe dışındaki bir ilçede yerleştirilmemeleri öngörülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yerleştirme sonuçları sonunda öğrencilerin yüzde 93,07’si istediği okula yerleştirilmiştir. Eldeki sonuçlar üzerinden değerlendirildiğinde A Grubu tercih işleminde tercih listesine yazılabilecek okul sayısı 20 ya da 25’e çıkartıldığında adayların tamamının kendi tercihlerine uygun bir biçimde yerleştirilmeleri imkanının doğabileceği; B Grubu tercihlere de gerek kalmayacağı görülmektedir. B Grubu tercihler nedeniyle birçok aday, hem -Bakanlığın açıklamasına göre “teknik hata” nedeniyle, hem de nedeni anlaşılamayan bir biçimde istemedikleri okullara yerleştirilmişlerdir. Bu şekilde yerleştirilen adayların önemli bir kısmı için yanlış yerleştirme yapılmıştır. Bazı adaylar, tercih listesine yazmadıkları ilçelerdeki okullara yerleştirilmişler, bazı Hıristiyan, Musevi ya da İslam inancına bağlı olmayan adaylar ise İmam Hatip Liselerine yerleştirilmişlerdir. Hiç tercih yapmayan birçok aday da, çoğunlukla İmam Hatip Liselerine yerleştirilmişlerdir.

Bu yerleştirme sonuçlarının gösterdiği üzere, mevcut uygulamada adayların tercih yapma/yapmama özgürlüğü kısıtlanırken, bir tercih yapmayan, yani İmam Hatip Liselerini de tercih etmiş olmayan öğrencilerin tutumlarına saygı gösterilmeksizin özellikle belli bir okul türüne -İmam Hatip Liseleri- yerleştirilmişlerdir.

 

Bu gerekçe ile

1-Neden aynı anda iki farklı tercih (hem A Grubu hem de B Grubu) yaptırılmaktadır?

2-İki farklı tercihin aynı başvuru formunda yaptırılması sonucunda ailelerin zor durumda bırakılmasını önlemek için Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmanın içeriği nedir?

3-A Grubu tercihlerde sadece 15 okul tercihi yaptırılmasının nedeni nedir? Daha çok sayıda tercihin olası sonuçları değerlendirilmiş midir? A Grubu tercih sayısının artırılmasının yakınmaları sona erdireceği görüldüğüne göre, Bakanlığınızca bu yönde bir çalışma yapılmakta mıdır?

4- Hiç tercih yapmayan adaylar neden yerleştirmeye tabi tutulmuşlardır?

5-Tercih yapmamak, “bu yöntemle herhangi bir okula yerleştirilmek istemiyorum,” demek iken adayların bu istekleri neden dikkate alınmamaktadır?

6-Adaylar tercih listelerinde yer almayan ilçelerdeki okullara neden yerleştirilmektedirler?

7-Başka dinlere mensup oldukları halde neden bazı adaylar Müslüman din görevlisi yetiştirmeye yönelik İmam Hatip Liselerine yerleştirilmişlerdir?

8-Hiç tercih yapmayan bir adayın başka bir okula değil de İmam Hatip Lisesine yerleştirilmesine hangi kriterlere göre karar verilmiştir?

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.