“Araştırmalar yapılsa da nesli tehlike altındaki kuşlara ilişkin bilgilerde önemli boşluklar var”

Doğa Derneği araştırma ekibi 15 Ağustos-15 Ekim 2014 tarihleri arasında 2 ay boyunca gerçekleştiği göç sayımında sadece küçük akbabaları değil, tüm yırtıcıları saydı. Sayılan 47 bin 594 küçük orman kartalı (Aquila pomarina), türün küresel popülasyonunun yüzde 95’inden fazla.

Sayımda elde edilen veriler Anadolu’nun göçmen kuş popülasyonları için kritik önemini ve 3. Havalimanı gibi projelerin doğanın yok edilişi açısından yarattığı tehditleri bir daha gösterdi.Ortadoğu Ornitoloji Derneği’nin de (OSME) destek verdiği çalışmaya yerli ve yabancı onlarca gönüllü katıldı.

Türkiye’nin kuşları diğer taksonlara göre daha iyi bir şekilde araştırılmış olsa da halen nesli tehlike altındaki kuşlara ilişkin bilgilerimizde önemli boşluklar var. Bu türler arasında, nesli küresel ölçekte tehlike altında (EN) olan küçük akbaba da (Neophron percnopterus) bulunmakta.

Bu türün doğu Avrupa’daki nüfusu 1980’lerde 500 çift civarında iken, 2014 yılında 80 çiftin altına düşmüştür. Türkiye ise tür için çok önemli olup, Anadolu’da üreyen tahmini 1000-3000 çift ile Avrupa’nın en geniş üreyen popülasyonuna sahip. Ancak tüm ülkeyi kapsayan bir araştırma henüz yapılmadığı için bu rakamlar kesinleştirilmemiştir.

Türün Anadolu’da üreme popülasyonunu izlemek hem ürediği coğrafyanın çok geniş olması hem de ürediği tüm alanların belirlenmesinin çok yoğun bir çalışma gerektirmesi nedeniyle oldukça zor. Bununla birlikte Bulgaristan ve Yunanistan’daki BirdLife ortaklarımızın uydu vericileri takarak izledikleri küçük akbaba bireylerinin yolladığı sinyaller türün Afrika’ya göçü sırasında İskenderun körfezinin doğusunda küçük bir darboğazdan geçtiğini gösterdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda geniş alanlara yayılan türü izleyecek yeterli kapasite sağlamak oldukça zorken, göç sırasında bu darboğazda gözlemlenmesinin türün göç hareketlerinin anlaşılması ve batı Türkiye’de üreyen nüfusunun koruma açısından durumunu ortaya çıkarmak açısından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Araştırmalardan edinilen bu bilgiler ışığında Doğa Derneği araştırma ekibi, ortakları ile 2013 yılında bölgede bir araştırma gerçekleştirmiş ve küçük akbabaların sonbahar göçünde sayımı için üç nokta belirlemiştir.

2014 Yırtıcı Sayımı

2 ay boyunca Adana’da Sarımazı yakınlarında gerçekleştirilen sayımlarda toplam 130.347 yırtıcı sayıldı. Tür bazında sayılar şu şekilde:

Yırtıcı Sayı
Küçük Orman Kartalı 47594
Arı Şahini 30201
Şahin 22759
Yaz Atmacası 14068
Yılan Kartalı 9151
Kızıl Şahin 3256
Kara Çaylak 922
Atmaca 910
Küçük Kartal 702
Küçük Akbaba 302
Çakır 112
Saz Delicesi 104
Gökdoğan 53
Delice 33
Tavşancıl 32
Çayır Delicesi 30
Büyük Orman Kartalı 28
Küçük Kerkenez 18
Kızıl Çaylak 17
Alaca Doğan 14
Şah Kartal 10
Gökçe Delice 8
Bozkır Kartalı 8
Bozkır Delicesi 6
Kızıl Akbaba 4
Balık Kartalı 3
Bozdoğan 2

Verileri İndirmek İçin Tıklayınız 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.