Basın Konseyi’nden Başbakan’a çağrı: Temel hak ve özgürlükleri korumak başbakanın görevidir

Basın Konseyi Meclis Grup Toplantısı’nda gazetecileri hedef gösteren Başbakan’ı “taşıdığı siyasal ve kamusal sorumluluğun ağırlığına ve Anayasa ile uluslararası sözleşmelere uygun davranmaya” çağırdı.

2014-05-17 14-01-57 Ekran görüntüsü

Çağrının tamamı şöyle:

-SAYIN BAŞBAKAN,

TAŞIDIĞI SİYASAL VE KAMUSAL SORUMLULUĞUN AĞIRLIĞINA VE ANAYASAMIZ İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYGUN DAVRANMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

-TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAK BAŞBAKAN’IN GÖREVİDİR.

-KAMUSAL MAKAMLAR, EYLEM VE SÖYLEMLERİYLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’NÜ, “CAYDIRICI ETKİYE” SAHİP YÖNTEMLERE BAŞVURMAKTAN KAÇINMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon ekranlarından, medya patronlarına bazı yazarları işten çıkarmaları yönünde çağrı yapması, İfade Özgürlüğü’ne ve bunun bir unsuru olan Basın Hürriyeti’ne yönelik ağır bir ihlaldir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1976 tarihli Handyside kararından beri ısrarla vurguladığı üzere, toplumun ilerlemesi ve her bireyin gelişmesini sağlaması bakımından, demokratik toplumun temel dayanaklarından birini oluşturan İfade Özgürlüğü, sadece olağan karşılanan, zararsız ya da önemsiz görülen bilgilerin ve düşüncelerin açıklanması bakımından değil; ayrıca devlete ve toplumun belirli bir bölümüne aykırı gelen, onları rahatsız eden, endişe verici ve hatta şoke edici görüşler bakımından da geçerlidir.Yine Mahkeme’nin istikrarla vurguladığı ve Hammarberg Raporu’nda, hükümetimiz açısından eleştirildiği üzere, kamusal makamlar, eylemleri ve söylemleriyle ifade özgürlüğünü “caydırıcı etkiye” sahip yöntemlere başvurmaktan kaçınmakla yükümlüdürler.  Keza, AİHM’in 2000 tarihli Fuentes Bobo kararında belirtildiği üzere, gazetecilerin “zorlayıcı toplumsal bir ihtiyaç” olmadıkça, işten çıkarılmaları, İfade Özgürlüğü’nün ihlalidir ve hükümetin bunu teşvik etmesi bir yana,  salt önlememesi bile devletin sorumluluğunu doğurmaktadır.

Öte yandan, bazı kişilerin Başbakan tarafından alenen suçlanmasının, vatandaşlar nezdinde onların hedef gösterilmesi sonucunu doğurduğu, bu gazetecilerin, bazı çevrelerce hakaret ve tehditlere maruz kalmalarına yol açtığı da unutulmamalıdır.

Bu vesileyle, Sn. Başbakan’ı, taşıdığı siyasal ve kamusal sorumluluğun ağırlığına ve Anayasamız, uluslararası sözleşmelerde tanınan temel haklara uygun davranmaya davet ediyoruz.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir