19. Dünya Oyun Konferansı ( IPA) İstanbul’da başladı @ipaistanbul2014 #Oyunhakkı

19. Dünya Oyun Konferansı ( IPA) dün İstanbul’da başladı.  23 Mayıs Cuma günü son bulacak konferansın ana teması ‘Oyuna erişim’ , alt temalar ise,  Neden Oyun?, Oyun Alanları, Oyun ve Medya yer alıyor. Özel tema olarak ise Kriz ve Afet Sonrası dönemlerde Oyun konularına yer veriliyor. 

spot

 

Konuşmacılar: 

Theresa Casey
International Play Association (IPA) Başkanı

http://www.ipa2014.org/GlobalFiles/andras.jpgTheresa Casey 2011 yılında IPA Başkanı olarak göreve geldi. IPA Başkanlığı dönemindeCasey, Birleşmiş Milletler’in 31. Madde ile ilgili genel görüşünü geliştirmek amaçlı uluslararası destekçi kuruluşlar ile yapılan işleri yürüttü. 2011 yılında IPA, 31.Maddenin oluşturulma sürecinde Birleşmiş Milletler Komitesi ile birlikte çalışmak üzeredavet edildi ve 2013’ün Şubat ayında 31. Madde genel görüşü Birleşmiş Milletlertarafından kabul edildi.

Theresa Casey İskoçya’da ve uluslararası ölçekte çocukların katılımı, çevreleri vehakları konusunda serbest olarak çalışan bir oyun danışmanı. Edinburgh College ofArts, resim bölümünü onursal derece ile bitiren Casey’nin kariyeri engelli çocuklar için macera oyunları çalışmaları, Tayland’daki dezavantajlı toplumlardaki çocuklar için yaratıcı oyun projeleri geliştirilmesi, çocukların okullarda ve toplum içerisinde dâhil edilmesinin desteklenmesi alanlarında devam etti. Casey, Edinburgh Şehir Meclisi’nin hayata geçirdiği şehir çapında bulunan fidanlıklarda su oyun alanları oluşturulması projesi gibi pratik çalışmalar ile konu hakkındaki savunuculuğunu birleştirdi. Theresa Casey şuan PlayRight Children’s Association/UNICEF Hong Kong ‘Inclusive Play’ Projesi’nde Fahri Danışman olarak görev yapmaktadır.

Andras Besterczey
Program Yöneticisi, Mercycorps

http://www.ipa2014.org/GlobalFiles/andras.jpgAndras Beszterczey beş yılı aşkın bir süredir çatışma ve afet sırasıvesonrasındaçocuklar ve gençler ile çalışıyor. Bu konu ile ilgili çalışmalarınaKolombiya’daparamiliter düzenden terhis olmuş gençler için gönüllü olarak başladı,hemen ardındanSırbistan ve Kosova’da eski Yugoslavya’daki azınlık politikalarını tespitetmek amaçlıHelsinki İnsan Hakları Komitesi ile birlikte çalıştı. Son iç senedir Arapdünyasındakisorunlara daha fazla odaklanan Beszterczey, önce Lübnan’da AmericanUniversity ofBeirut’ta ve Sürdürülebilir Demokrasi Merkezi’nde, daha sonra ise Mısır’dasosyalgirişimler ile çalışan Ashoka Arab World ile çalıştı. Mercy Corps’ta ProgramYöneticisiolarak çalışan Beszterczey, bölgedeki çatışma ve afet yönetimi ve gençlik katılımı ile ilgili programlar tasarlıyor.

Prof. Dr Belma Tuğrul

Hacettepe Üniversitesi/ Penn State Üniversitesi

http://www.ipa2014.org/GlobalFiles/belmatugrul.png1960 yılında Istanbul’da doğdu. Lise mezuniyet yıllığında anaokulu öğretmeni olmakistediği yazıyor. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve EğitimiBölümünü kazanarak bu hedefine yaklaştı. 1983 yılında bölümünü bitirdikten sonraHacettepe Üniversitesi Anaokulunda çocuk gelişimi uzmanı “öğretmen” olarakçalışmaya başladı. Anaokulundaki görevini eğitim şefi, anaokul müdürü ve eğitimkoordinatörü” olarak Ekim 2012 tarihine kadar kesintisiz sürdürdü. 30 yıllık meslekhayatını hem anaokulunda uygulamacı hem de üniversitedeki teorik çalışmalarıylaeşzamanlı sürdüren Tuğrul temel çalışma alanı olarak “oyun” üzerine yoğunlaştı,çocuklar, öğretmenler ve ailelerle çalıştı.

1983 yılında başlayan akademik kariyerini 1986 yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktora, 1995 yılında doçent ve 2003 yılında da professor unvanlarını alarak sürdürdü. Halen Penn State Üniversitesi College of Education, Department of Curriculum and Instruction da Visiting Scolar olarak görevli bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası projede danışmanlıklar yapmış , üniversite içinde idari ve akademik görevlerde bulunmuştur. Oyunun okul ve günlük yaşamdaki etkinliğini artırmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

John Carr
Kıdemli Misafir Araştırmacı ve Online Çocuk Güvenliği Danışmanı,Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu

http://www.ipa2014.org/GlobalFiles/john.pngJohn Carr internet güvenliği ile ilgili yazar ve danışman. Çocukların ve gençlerininternetkullanımı ve yeni teknolojiler ile bağlantısı konularında dünyanınöndegelenisimlerinden biri. Merkez Londra olmak üzere Carr, tüm İngiltere’devedünyanın birçokülkesinde çalışıyor. Son zamanlarda özellikle büyükbabavebüyükannelerin teknolojikullanımını kapsayan dijital içerme ile ilgilikonulardaçalışıyor. Carr, internet güvenliğiile ilgili düzenli olarak TV ve radyoprogramlarınakatılıyor, Huffington Post UKgazetesinde köşe yazıları yazıyor. Carr aynızamandaProspect dergisinin eski internetköşe yazarı. Bu zamana kadar Carr’ınTheObserver, The Times, The Daily Telegraph,New Statesman, The Guardian gibi birçok gazetede yazılar yayınlandı.

Keith Towler

Galler Çocuk Hakları Temsilcisi

http://ipa2014.org/GlobalFiles/keith.jpgKeith Towler 25 yılı aşkın süredir toplum hizmeti, gençlik çalışmaları ve gençlerin yargıroller gibi konularda deneyimi olan itibarlı bir çocuk hakları uzmanı. Exeter CollegeSanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra Towler, öncelikliolarak Toplum Hizmeti konusunda kariyerini sürdürdü. Kariyeri, NACRO Cymru (suçazaltma hayır kuruluşu) Başkanı olarak devam etti. 2001 yılında NACRO Suç AzaltmaYöneticisi (İngiltere ve Galler) oldu. 2008 yılında Galler Çocuk Hakları Temsilcisiolmadan önce, iki yıl boyunca Save the Children projesi Galler Program Yöneticiliğinive Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC) İzleme Grubu Başkanlığınıyaptı. Ülkenin ikini Çocuk Hakları Temsilcisi olan Towler, çocuk kaçakçılığı ile ilgili raporlar yayınladı. Towler aynı zamanda Galler Hükümeti Çocuk Koruma Forumu üyesi ve Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Galler Hükümeti tarafından bağımsız olarak yapılan Aile Adalet İncelemesi paneli üyesi.

Prof. Dr. Ahmet Yıldızcı

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi


http://ipa2014.org/GlobalFiles/ahmet%20yildizci.pngProfesör Yıldızcı 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj MimarlığıBölümü’nün kuruluşunda görev alan Profesör Ahmet Yıldızcı, günümüze kadar KentselPeyzaj Planlaması dersi, Peyzaj Planlama ve Tasarımı dersi, Peyzaj Mimarlığı’na Giriş,Kentsel Peyzaj Planlaması, Bitkilendirme Tasarımı, Kent Mobilyaları ve Mekânderslerini vermiştir. 2009 yılından günümüze İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi KentselSistemler ve Ulaştıma Yönetimi Yüksek Lisans Programında Peyzaj Konularında dersvermekte ve tez yönetmektedir. Çok sayıda konferansa ev sahipliği yapmış,organizasyon aşamasında bulunmuş ve ulusal ve uluslararası düzeyde hakemlikyapmıştır. 2010 yılında Peyzaj Mimarları Odası’nın Peyzaj Mimarlığı Eğitimi’ne katkılarında dolayı Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür. 2013 yılında yapmış olduğu proje ile Peyzaj Mimarlığı alanının en prestijli ödülü olan, Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği’nin Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Haluk Yavuzer

Psikoloji Bölüm Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

http://ipa2014.org/GlobalFiles/haluk.jpg

 1961- 1965 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Pedagoji Bölümünde okumuş, mezun olmuş aynı bölümde doktorasını 1971 yılında vermiştir. Doktora eğitiminden sonra Londra Üniversitesi’nde Çocuk Psikolojisi ve Eğitimi ile Çocuk Suçluluğu konusunda inelemeler yapmıştır. 

Dr. Yavuzer, 1989 yılından itibaren faaliyete geçen ana-baba eğitimini amaçlayan Anababa Okullarının kurucusudur. Dr. Yavuzer fakültesini temsilen 2 dönem İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği, 6 yıl Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği sponsorluğunda 0-6 yaş Evde Çocuk Bakım ve Eğitim Elemanı Yetiştirme Projesinin eğitim koordinatörlüğü, Tübitak Eğitim ve İletişim Projeleri Değerlendirme Komisyon üyeliği gibi görevleri de üstlenmiştir.  

Prof. Dr. Artin Göncü

Profesör, University of Illinois Eğitim Fakültesi Eğitim Psikolojisi Bölümü

http://ipa2014.org/GlobalFiles/ArtinGoncu.jpg

Artin Göncü yüksek lisans ve doktorasını Houston Üniversitesi Gelişim Psikolojisi bölümünden aldı. 1987 yılında Illinois Üniversitesi’nde Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Koordinatörü olarak göreve başladı. 2013 Ağustos’una kadar Eğitim Psikolojisi Bölümünde Profesör unvanıyla çalışan Göncü,2006-2009 yılları arasında bölüm başkanlığı görevinde bulundu. Profesör Artin Göncü’nün verdiği dersler arasında Çocuk Gelişimi, Eğitim Psikolojisi, İnsan Gelişimine Sosyo-Kültürel Yaklaşım, Erken Çocukluk Eğitiminde Uygulamalı Staj ve Oyun ve Oyunun Eğitimdeki Yeri bulunuyor. Artin Göncü’nün araştırmaları insan gelişiminde ve eğitiminde kültürel ve sosyal bileşenlerin rolünü anlatır.  Göncü’nün çalışmaları çocukluk döneminde hayali oyunun gelişimi, çocuk gelişiminde ebeveynlerin ve öğretmenlerin rolü, erken çocukluk öğretmenlerinin profesyonel gelişimi ve oyunun yetişkin gelişimi ve eğitimindeki yeri konularına odaklanıyor. Göncü’nün araştırmaları birçok kuruluş tarafından desteklendi ve farklı dillerde yayınlandı. Dr. Göncü, Avusturalya, Brezilya, Fransa, İtalya, İsviçre, Danimarka, İspanya ve Türkiye’de ders ve konferans verdi. Dr. Göncü şimdilerde Mind, Culture and Activity: An International Journal dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Dr. Göncü’nün Child Development, Human Development, Early Childhood Research Quarterly, American Educational Research Journal, Early Education and Development, International Journal of Behavioural Development, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği ve Jean Piaget Society ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde kurul üyelikleri bulunmaktadır. Dr. Göncü’nün ayrıca Analyzing children’s play dialoguesPlay and DevelopmentChildren in play, story and school ve Children’s engagement in the worldadlı kitapları da bulunmaktadır.

Daha Fazla Detay İçin Tıkla

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir