Cumhurbaşkanı aranıyor

İnternet’te kendilerine, ‘Bizler genç, yaşlı kadın, erkek her kesimden yurttaş’ diyen bir grup www. cumhurbaskaniaraniyor.com sitesini kurarak nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini dile getirerek manifesto yayınladı.

2014-05-09 14-15-56 Ekran görüntüsü

Talepler şöyle:

Bu ülkenin yurttaşları olarak görev vereceğimiz adayda şu nitelikleri arıyoruz:
 • Bir partinin, bir hükümetin ya da icranın başı olan değil, ülkemizi en üst düzeyde temsil edecek bir devlet insanı niteliklerini taşıyan…
 • Evrensel hukuk temelinde insan hak ve özgürlüklerini içselleştirmiş…
 • Parlamenter demokrasinin temeli kuvvetler ayrılığı ilkesini esas alan, hukukun üstünlüğünü içtenlikle benimseyen…
 • Ayırmayan, kayırmayan, mazlumu mağduru gözeten…
 • Ülkenin toprağını, suyunu, ormanını ranta betona feda etmeyen…
 • Etnik, dinsel, mezhepsel, cinsel ayrımcılığa karşı olan; farklı inançlara ve bilimsel görüşe saygılı; herkesin kendi tavrını tarzını özgürce yaşaması gerektiğini düşünen…
 • Alevilerin yıllardır reddedilen taleplerine sahip çıkan…
 • Kürt meselesinin eşit haklı vatandaşlık temelinde barış, müzakere ve uzlaşmayla çözülmesi için adil hakem işlevi gören…
 • Tarihimizdeki acı olaylarla yüzleşmekten kaçınmayan…
 • Ülkenin, tüm komşularıyla ve bütün dünyayla barışık olmasını gözeten; savaşın kartalı değil barışın güvercini olan…
 
Biz yurttaşlar, oylarımızla bu ilkeleri benimsediğini kamuoyu önünde açık seçik beyan ve taahhüt edecek adayı desteklemek istiyoruz.

 Manifesto ise şöyle:

Ülkemizde cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan yurttaş oylarıyla seçiliyor. Bu nedenledir ki “Nasıl bir cumhurbaşkanı” sorusunun cevabı, aday gösterecek siyasî partilere olduğu kadar, biz yurttaşlara da önemli sorumluluk yüklüyor.
Bizler; genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimden yurttaş, nasıl bir cumhurbaşkanı arıyoruz?
 • Referanslarını evrensel hukuktan alan; temel hak ve özgürlüklere bağlı…
 • Farklı inançlara ve bilimsel görüşe saygılı; herkesin kendi tavrını, tarzını devlet koruması altında özgürce yaşayabilmesi için devlet yönetimi ile dinin ayrışmasının zorunluluğunu benimsemiş…
 • Parlamenter sistemin temel ilkesi kuvvetler ayrılığını esas alan, demokratik hukuk devletinin korunmasını birincil görev sayan…
 • Etnik, dinsel, mezhepsel, cinsel yönelim ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan; eşit haklara sahip özgür yurttaşlık ilkesinin anayasal güvence altına alınması için çaba gösteren; farklılıkların zenginliğimiz olduğunu bilen…
 • Kürt meselesinin ancak müzakere, uzlaşma ve yerel yönetimlerin  Türkiye çapında özerklik temelinde güçlendirilmesiyle, demokratik, barışçı ve kalıcı şekilde çözülebileceğini kavramış;
 • Yurttaşın devlete değil, devletin yurttaşa hizmetle yükümlü olduğunu bilen; devletin insan mutluluğunun görevlisi olması gerektiğini düşünen; “önce insan” diyebilen…
 • Doğal kaynak ve zenginliklerimizin rant uğruna talan edilmesini; toprağımızın, denizimizin, yeşilimizin betona dönüşmesini istemeyen…
 • Tarihimizle yüzleşmekten çekinmeyen; bütün komşularımızla ve dünyayla barış içinde yaşamamızı önemseyen…
 • Saygınlığını, gücünü yapıcı üslubundan, birleştirici kişiliğinden, toplumun her kesimine eşit yakınlıkta durmasından alan…
 • Ayırmayacak kayırmayacak; mazlumu mağduru gözetecek; adil, vicdanlı, sağduyulu bir cumhurbaşkanı arıyoruz.
Biz yurttaşlar oylarımızla, bu niteliklere sahip -ve bunları topluma taahhüt eden- bir adaya destek vermek istiyoruz.

(08.05.2014 12:00)

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.