Aile içi şiddete karşı iş dünyası harekete geçiyor @sabanciu

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu öncülüğünde “Aile İçi Şiddete Karşı İş Dünyası” isimli bir proje başlıyor. Projenin amacı, şirketlerin bu konudaki duyarlılıklarını artırmak, kurumların şiddet gören çalışanlarına sahip çıkmaları ve toplumsal farkındalığın çoğalması.

BlPv97iIUAAJ9Xu

Önce şiddetin boyutları öğrenilecek

Anketlerle şiddetin boyutları öğrenilecek; uluslararası boyutta bu konuda şirketlerin iyi uygulamaları tespit edilecek ve Türkiye’deki şirketlerin bu modelleri benimsemeleri teşvik edilecek. 
 
Hollanda hükümetinin MatraFonu’ndan sağlanan 20 bin Avro’luk destekle yürütülecek olan ve 1 yıl sürmesi planlanan projenin tanıtılması kapsamında düzenlenen çalıştayda STK’ler, iş ve akademi dünyası ile bir araya geldik. 
 
Projenin liderliğini üstlenen Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’a göre şirketlerin sorumluluğu mesai saatleri dışında da devam etmeli.  Ararat “Şiddet uygulayan erkek, polisten ve devletten korkmuyor, ne yapacağını biliyor ve ona göre davranıyor ama kadının arkasında onu koruyan, sahip çıkan bir şirket olursa nasıl bir sonuçla karşılaşacağını bilmediği için kendine çeki düzen verir” diyor.

Forum kadınların yakın ilişkide bulundukları kişilerden kaynaklanan şiddete karşı şirketlerin yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanmalarını ve kadınların işyeri dışında da güvenliğini sağlama konusunda en iyi uygulamaları benimsemelerini amaçlıyor. 

Bu amaca yönelik olarak tasarlanan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance -BADV) projesi Hollanda Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde 15 Nisan 2014 Salı günü gerçekleşti.

Kadına karşı yakın ilişki içinde bulundukları kişilerden kaynaklanan şiddet insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak tüm dünyada milyonlarca kadını etkilemekte.

Türkiye’de her 10 kadından 4’ü şiddete görmekte

Araştırmalar Türkiye’de her 10 kadından 4′ünün hayatları boyunca şiddetin en az bir formuyla karşı karşıya kaldığını göstermekte. Kadına yönelik şiddet çalışan kadınların zaten erkeklere kıyasla daha ağır olan yükünü arttırmakta ve çalışma hayatlarındaki performanslarını da etkilemekte.

BlP3hbUIAAAouvD

Forum tarafından Hollanda Hükümeti Matra Fonu kapsamında 20 bin avroluk hibe desteği ile hayata geçirilen proje, çalışan kadınlara yönelik şiddet konusunda şirket yönetimleri nezdinde farkındalık yaratmayı, şirketlerin çalışan kadınlara yönelik evde şiddete karşı koruyucu destek mekanizmaları geliştirmesini ve dolaylı olarak kadınların iş hayatına katılımının teşvik edilmesini hedefliyor.

Proje lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Hollanda Başkonsolosu Robert Schuddeboom, Hollanda Hükümeti’nin toplumsal eşitlik çalışmalarına verdiği öneme vurgu yaptı.

Lansmana katılarak konuyla ilgili görüşlerini dile getiren ve desteklerini ifade eden kişi ve kuruşular arasında A&B İletişim Başkanı Sibel Asna, AÇEV CEO’su Ayla Göksel, Boyner Kurumsal İletişim Koordinatörü Aynur Sayın, Hacettepe Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Başkanı Kadriye Bakırcı, KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Nacide Berber ve Esen Özdemir, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’ndan Ayşe Yüksel ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Füsun Ülengin yer aldı.

Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat ise kadının çalışmasının hala bir hak değil aile bütçesine katkıda bulunma sorumluluğu olarak görüldüğüne ve kadınların işyerinde ve evde çifte görev yapmalarının beklendiğine işaret etti.

‘Kadınların daha üst pozisyonları hedeflemelerini ve yönetim sorumluluğunu üstlenmelerini isterken hangi koşullarda onlardan performans beklendiğini de düşünmek gerekir’ diyen Ararat, halka açık şirketlerin yönetim kurullarında ve üst yönetimlerinde yer alan kadınları şirketlerini gönüllü olarak bu konuda harekete geçmeye ikna etmeye davet etti. 

‘Bugün kadın erkek tüm çalışanların çalışma saatleri nadiren resmi çalışma saatleriyle ve iş yerindeki çalışmalarla sınırlı. Etik kodlar çalışanların özel hayatlarını da düzenleyen maddeleri rahatlıkla kapsıyor. O halde şirketlerin çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruma sorumluluğu resmi iş saatleri ve iş yeri dışına neden uzanmasın?’ dedi.

Araştırmaların kadına yönelik şiddetin iş yerinde verimliliği olumsuz etkilediğini, dikkatsizlikten kaynaklanan kaza ve yanlışlara sebep olduğunu gösterdiğini belirten Ararat ‘evdeki şiddetten şirketlerin de zarar gördüğünün farkına varılması şirketlerin bu toplumsal sorunun çözümüne katkıda bulunmalarını kolaylaştıracaktır.’ dedi.

Anket çalışması yapılacak

Proje kapsamında öncelikle Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan anket çalışan kadınların yakın ilişkide bulundukları kişilerden kaynaklanan ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddetin boyutlarını, şiddetin işgücüne katılımı ve iş verimliliğine etkilerini ölçecek.

Anket İşte Eşitlik Platformu üyesi şirketler başta olmak üzere değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere uygulanacak. Anket sonuçları proje bitiminde yazılacak raporla kamuoyuna sunulacak.

Diğer yandan Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Türkiye’de ve diğer ülkelerde kendi bünyelerinde çalışan kadınları şiddete karşı koruma amacıyla şirketler tarafından hayata geçirilmiş uygulamaları inceleyecek. 

Bu uygulamalar projeye katılan şirketlerin insan kaynakları direktörleri ve ilgili uzmanlarla birlikte değerlendirilerek Türkiye’ye en uygun modeller belirlenecek ve bu modeller şirketlerle paylaşılacak.

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.