TÜSEV Raporu|Sivil Toplum Aktif Katılım, Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)’den Sivil Topluma Aktif Katılım raporu yayınlandı.Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Önerilere yönelik yasal engelleri belirleyerek çözüm önerisi sunuluyor raporda.

Rapor üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde uluslararası insan hakları hukukunda  ortaya çıkan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin standartlar belirtilmiş. Raporun ikinci bölümünde ise örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı olarak gündeme gelen ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve adalete erişim konuları üzerinde durulmuştur.  Bilgi edinme hakkı, toplanma özgürlüğü ve adalete erişim konuları  özellikle bu konulara özgülenmiş yasal düzenlemeler kapsamında üçüncü bölümde değerlendirilmiş.

Raporda son olarak örgütlenme özgürlüğü kapsamında gündeme gelen belirli konular tespit edilerek Türkiye hukukunda bu konularla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde durulmuş. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Gökçeçiçek Ayata ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan tarafından hazırlanan rapor örgütlenme özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı diğer haklar ve konular, örgütlenme özgürlüğü ve sivil toplum kuruluşları , sonuç ve öneriler şeklinde hazırlanmış bölümlerden oluşuyor.

Raporun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.