TED: Türkiye eğitim sistemine dair veri toplamada eksik

Türk Eğitim Derneği (TED) Türkiye’nin eğitim sistemine dair veri toplamada eksik kaldığından hareketle Türk Eğitim Atlası'nı hazırladı. Düzenlenen basın açıklamasında eğitim alanında verilerin yetersizliğine dikkat çekilerek, hala Türkiye genelinde kaç okul olduğu net bilinemiyor. Uluslararası bazı organizasyonlarda Türkiye'nin  bu alandaki veri yetersizliğinden ötürü yer almadığı üzerinde duruldu. 

Hali hazırda paylaşılmış istatistikleri anlamayı kolaylaştıran atlasta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve OECD Education at a Glance (Bir Bakışta Eğitim) gibi kaynaklarda öne çıkan bilgiler yer alıyor.

Tam ekran yakalama 12.2.2014 183707 

Atlasta yer alan bazı veriler şöyle:

Özel okullardaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazla

MEB ve ÖSYM verilerine göre,

* Tüm kademelerde özel okullardaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından daha fazladır.

* Liseyi bitiremeyen erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından daha fazla

* Genel ortaöğretimde kız öğrencilerin okullaşma oranı erkeklerden daha yüksek.

* Mesleki ve teknik ortaöğretimde erkeklerin okullaşma oranları kız öğrencilerin üstündedir.

* Tüm bölgelerde erkek öğretim elemanı sayısı kadın öğretim elemanı sayısından daha yüksek iken, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki erkek ve kadın öğretim elemanı sayısı arasındaki fark oransal olarak daha fazladır.

Evde eğitim kaynağı az

TIMSS sonuçlarına göre,

* Türkiye’de evlerinde eğitim kaynağı az düzeyde olan öğrenci oranı yüzde 54. Bu oran uluslararası ortalamada yüzde 21, Rusya Federasyonu’nda yüzde 19.

* 4. sınıf düzeyinde temel beslenme eksikliği nedeniyle öğretimi aksayan öğrenci oranı Türkiye’de yüzde 74, uluslararası ortalamada yüzde 29, Rusya Federasyonu’nda yüzde 17.

* Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okul oranı yüzde 63 iken, bu oran uluslararası ortalamada yüzde 30, Rusya Federasyonu’nda yüzde 13’tür.

Türkiye öğrenci harcamalarında son sırada

Tam ekran yakalama 12.2.2014 183724

OECD verilerine göre,

* 2011 yılında Türkiye’deki yetişkin nüfusun yüzde 68’i ortaöğretim düzeyi altında eğitime sahip. OECD ülkeleri ortalamasında ise yüzde 25.

* 6-15 yaş aralığında öğrenci başına yapılan harcamada Türkiye Lüksemburg’un onda biri düzeyinde. Harcama sıralamasında Türkiye 19 bin 821 dolar ile son sırada, Lüksemburg 197bin 98 dolar ile ilk sırada.

* Sosyal, kültürel ve ekonomik (ESCS indeksi) olarak alt düzeydeki öğrenci oranı Türkiye’de yüzde 69, Rusya Federasyonu’nda yüzde 12, OECD ülkeleri ortalamasında ise yüzde 15’tir.

* 3-4 yaş nüfusunda bir eğitim kurumuna kayıtlı nüfus oranı Türkiye’de yüzde 12, Rusya Federasyonu’nda yüzde 73, OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 74, Avrupa Birliği ortalamasında ise yüzde 81’dir.  

(BİANET-DAĞ MEDYA)

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.