GreenPeace: Yeni internet yasası çevre suçlarını artıracak

5 Şubat tarihinde torba yasa ile kabul edilen internet kanunundaki yeni düzenlemeler, temel hakların ihlali anlamına geliyor. Bu yasayla çevre suçlarına karşı yürütülen kampanyalar da tehdit altına giriyor.

Yeni yasayla, çevre suçlarına karşı milyonlarca insanla birlikte yürüttüğümüz kampanyaların geleceği de tehdit ediliyor. Gezi Parkı örneğinde de gördüğümüz gibi Türkiye’de bugün en büyük hak ihlalleri arasında çevre koruma konusu var. Düşüncelerimizi özgürce ifade edemediğimiz bir alanda, çevre hakları için mücadele giderek daha zor hale getiriliyor.

Bu yasayla, çevre suçu işleyen şirket ve kurumlar, internet üzerinden yürüttüğümüz kampanyaları kolayca engelleyebilir, ortaya çıkardığımız skandalları rahatlıkla karartabilir. Kısacası kurumlar keyfi bir şekilde hem hakim ve savcı olabilecek, hem de ifade özgürlüğünü çiğneyebilecekler.

Greenpeace’in ve çevre suçlarına karşı mücadele eden kurumların ifade özgürlüklerinin ve bilgiye erişim hakkının engellenmesi, uzun vadede çevre suçlarının artması demek. Tüm bu nedenlerle, bugüne kadar attığı tweetlerden internetin sansürlenmesine karşı olduğunu anladığımız Sayın Abdullah Gül’den, bu yasayı onaylamamasını istiyoruz.

Abdullah Gül’e mektup

Bu linki takip ederek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e taleplerimizi ileten bir mektubu doğrudan gönderebilirsin. Abdullah Gül’e Twitter’daki “Benim görüşüm, temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli” ifadelerinin hatırlatıldığı mektupta, Cumhurbaşkanı’ndan sözünün arkasında durması ve internet sansürünü durdurması talep ediliyor.

internet-sansuru-os2

greenpeace


Merhaba

Sana acil bir durumu haber vermek için yazıyorum. Milyonlarca insanla birlikte yürüttüğümüz kampanyaların geleceği tehlikede!

Pek çok bilgiye ulaştığımız, fikirlerimizi paylaştığımız, söz hakkımızı kullandığımız internet, Türkiye’de hukuksuz biçimde sansürlenmek üzere. Hemen şimdi bu duruma karşı harekete geç!

İnternette ifade, haber alma, bilgiye erişim özgürlüğünü kısıtlayacak torba yasa maddeleri, TBMM tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderildi. Eğer hep beraber harekete geçip, Abdullah Gül’den bu yasa maddelerini reddetmesini istemezsek, herhangi bir dava açılmadan 4 saat içinde sayfalar kapatılabilecek, içerikler kaldırılabilecek.

Greenpeace olarak milyonlarca insanla birlikte yürüttüğümüz kampanyaların geleceği büyük tehdit altında, çünkü;

  • Çevre suçu işleyen şirket ve hükümetlere yönelik online kampanyalarımız muhatapları tarafından engellenebilir.
  • Karşıt kampanya yürüttüğümüz çıkar çevreleri, işledikleri çevre suçlarından kamunun haberi olmasını istemediğinden ortaya çıkardığımız skandal haberleri karartılabilir.
  • Greenpeace Akdeniz Türkiye, uzun vadede Türkiye’de etkin kampanya yürütme işlevini kaybedebilir.


Demokratik haklar açısından bakıldığında bir hukuk devletinde bu durum kabul edilemez. Temel hak ve hürriyetler, anayasada, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve evrensel hukuk kuralları ile koruma altına alınmış haklardır.

Tüm bu nedenlerden ötürü, temel hak ve özgürlüklere aykırı bu torba yasayı onaylamaması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sesleniyoruz. Sen de bize katıl GÖNÜL.

Şimdiden teşekkürler.

Yiğit Erçevik
Online Kampanyalar Sorumlusu

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.