Dersim’in dağ keçilerine yönelik avlanma faaliyetlerini durdurun

Dersim’de dağ keçilerine yönelik avlanma faaliyetlerinin engellenmesi için Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Tunceli Valiliği kanalıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığına dilekçe sundu.

12-69

Sunulan dilekçede, ” Belirtmek gerekir ki Dağ Keçileri yöre mitolojisinde önemli yer tutan ve kutsiyet taşıyan canlılardır. Yöre mitolojisinde Dağ Keçileri’ne dair pek çok söylence bulunmaktadır. Dağ Keçileri yörede Alevilik açısından son derece önemli inanç alanları olan Ana Fatma ve Düzgün Baba’nın canlıları olarak bilinir.” denildi.

Dilekçenin detayları şöyle: 

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere
TUNCELİ VALİLİĞİNE

24.12.2013

BAŞVURUCU:
BARIŞ YILDIRIM / T.C. K. NO.: 24575588824
Atatürk Mahallesi 27. Sokak 25-8 Hükümet Konağı Yanı Merkez / TUNCELİ

D. KONUSU:
Tunceli İli’nde Dağ Keçileri’ne yönelik yasadışı avlanmalar hakkında.

BAŞVURU SEBEPLERİ:
Tunceli İli’nde son dönemlerde Dağ Keçileri’ne yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin arttığı gerek medyaya yansıyan haberlerden ve gerekse de yöre halkının anlatımlarından anlaşılmaktadır.

Avlanma faaliyetlerinin özellikle 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu hükümlerine tabi Munzur Vadisi’nde ve Pülümür Vadisi’nde karayolu kenarlarında kolayca yapıldığı bilinmektedir.

Bilindiği üzere Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Dağ Keçileri’nin her türünün avlanması yasak olup aksi eylemler cezaî ve hukukî mesuliyete tabidir.

Belirtmek gerekir ki Dağ Keçileri yöre mitolojisinde önemli yer tutan ve kutsiyet taşıyan canlılardır. Yöre mitolojisinde Dağ Keçileri’ne dair pek çok söylence bulunmaktadır. Dağ Keçileri yörede Alevilik açısından son derece önemli inanç alanları olan Ana Fatma ve Düzgün Baba’nın canlıları olarak bilinir.

Dağ Keçileri’nin bir kısım türü Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesine |IUCN| göre Soyu Tehlikedeki Türler arasındadır. 

Ülkemizin faunastik zenginliğinin, biyolojik çeşitliliğinin korunması mevzuatın amir hükümlerindendir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca koruma altında bulunan fauna türlerinin korunması için gerekli işlem ve eylemlerin icrası bakanlığınızın görevi dahilindedir.

Buna mukabil yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi hususunda ciddi sorunlar mevcuttur. Şöyle ki Tunceli İli’nin genelinde yayılış gösteren Dağ Keçileri’ne yönelik avlanma faaliyeti gerek personel sayısının azlığı ve gerekse de personel azlığı sebebiyle denetimlerin yetersizliği sebebiyle büyük oranda engellenmemektedir.

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle başvuruda bulunma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKSAL SEBEPLER:
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
3. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme 
4. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
6. Çevre Kanunu
7. Millî Parklar Kanunu
8. Hayvanları Koruma Kanunu
9. Kara Avcılığı Kanunu
10. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
11. Millî Parklar Yönetmeliği
12. Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
13. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
14. Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik

TALEP SONUCU:
Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve re’sen tespit edilecek sebeplerle Tunceli İli’nde Dağ Keçileri’ne yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi için gerekli işlem ve eylemlerin icrasını bu kapsamda bilhassa bağlı Tunceli Şube Müdürlüğünüzün personel sayısının ihtiyaca yetecek düzeyde arttırılarak denetimlerin sıklaştırılmasını ve yasadışı avlanma faaliyeti hakkında farkındalık üretecek çalışmalar yapılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini Anayasa’nın 56. ve Çevre Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca arz ve talep ederim.

Saygılarımla.

BARIŞ YILDIRIM
|DERSİM KÜLTÜREL ve DOĞAL MİRAS KORUMA GİRİŞİMİ| |

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.