UNICEF| 5 yaşından küçük neredeyse 230 milyon çocuk kayıtlı değil

UNICEF 67’nci doğum gününde açıkladığı yeni doğum kayıtları raporunda her çocuğu sayıp kaydetmenin önemini vurguladı

NEW YORK, Aralık 2013- UNICEF 67’nci doğum günününde kayıtlı olmayan çocuklar raporu  yayınladı. Rapor, 5 yaşından küçük neredeyse 230 milyon çocuğun hiçbir zaman nüfusa kaydedilmediğini ortaya koyuyor. Veriler tüm dünyada beş yaşından küçük her 3 çocuktan 1’inin kayıtlı olmadığını açıklıyor.

2012 yılında dünyaya gelen tüm bebeklerin ancak yüzde 60’ı nüfusa kayıtlı

UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Rao Gupta duruma ilişkin şunları söyledi: “Doğum kaydı sadece bir hak olmanın ötesindedir. Bu, aynı zamanda, toplumların bir çocuğun kimliğini ve varlığını daha en başında nasıl tanıyıp kabul ettiklerinin bir göstergesidir. Doğum kaydı ayrıca çocukların unutulmamasının, haklarının inkar edilmemesinin ya da ülkelerinin kaydettiği ilerlemenin kıyılarında kalmamasının bir güvencesidir.”

Kayıt oranın en düşük bölgeler Güney Asya ile Sahra Güneyi Afrika

Her Çocuğun Doğumdaki Hakkı: Doğum kaydında eşitsizlikler ve eğilimler başlığını taşıyan yeni rapor 161 ülkeyi kapsayan istatistik analizlerini bir araya getirmekte, doğum kayıtlarına ilişkin en son ülke verilerini ve tahminlerini sunuyor.

Küresel olarak 2012 yılında  dünyaya gelen tüm bebeklerin ancak yaklaşık yüzde 60’ı nüfusa kaydedilmiş. Bu oran bölgeler itibarıyla önemli farklılıklar gösteriyor. Doğumda kayıt oranlarının en düşük olduğu bölgeler Güney Asya ile Sahra Güneyi Afrika’dır.

Doğum kayıt oranlarının en düşük olduğu 10 ülke ve oranları şöyle:

Somali (%3), Liberya (%4), Etiyopya (%7), Zambiya (%14), Çad (%16), Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti (%16), Yemen (%17), Gine-Bissau (%24), Pakistan (%27) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (%28).

Çocuklar kayıtlı olduklarında bile birçoğu için bu kaydı gösteren herhangi bir belge olmadığı belirtiliyor. Örneğin Doğu ve Güney Afrika’da kayıtlı çocukların yalnızca yarısında doğum belge var. Küresel olarak, nüfusa kayıtlı her 7 çocuktan 1’inin bu kaydı gösterir belgesi yok. Kimi ülkelerde bunun nedeni, belge karşılığı alınan ücretler olarak belirtiliyor. Diğer ülkelerde ise doğum kayıtları verilmiyor ve aileler çocuklarını kaydettiklerine ilişkin bir belgeye sahip değiller.

Doğumda nüfusa kaydedilmeyen ya da kimlik belgeleri olmayan çocuklar çoğu kez eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden de bu yüzden dışlanıyor. Çocukların, doğal felaket, çatışma ya da sömürü gibi nedenler yüzünden ailelerinden ayrılmış olmaları durumunda bu çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmeleri resmi belgelerin olmayışı nedeniyle daha da güçleştiği belirtiliyor.

Rao Gupta’nın sözleriyle “Doğum kaydı ve bunun belgesi, bir çocuğun potansiyelinin tümüyle harekete geçirilmesi açısından büyük önem taşır. Tüm çocuklar büyük bir potansiyelin taşıyıcısı olarak doğar. Gelgelelim, toplumları bu çocukları hesaba katmazsa, varlıklarını bile tanımazsa, çocuklar da ihmal ve istismara çok daha açık hale gelirler. Sonuçta, kaçınılmaz olarak, potansiyelleri de bundan zarar görür.”

Bir ülkenin sivil kayıt sisteminin temel bir bileşeni olarak nüfus kaydı aynı zamanda yaşam istatistiklerinin kalitesini de geliştirir, planlamaya ve hükümetin etkin çalışmasına yardımcı olur.

UNICEF’e göre kayda geçmeyen doğumlar bir toplumdaki eşitsizliklerin ve dengesizliklerin işaretidir. Bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen çocuklar arasında belirli etnik ya da dinsel gruplara mensup olanlar, ücra ve kırsal alanlarda yaşayanlar, aileleri yoksul ya da eğitimsiz olanlar yer almaktadır.

Programlar, ailelerin çocuklarını neden nüfusa kaydettirmediklerini araştırmalıdır. Bunun nedenleri arasında istenilen ücretlerin aşırılığı, ilgili yasa ya da işlemler hakkında bilgisizlik, kültürel engeller ve daha fazla ayrımcılığa ve marjinalleşmeye maruz kalma korkuları olabilir.

UNICEF nüfus ve doğum kayıt sistemlerini güçlendirmelerinde ülkeleri ve toplulukları desteklemek için yenilikçi yaklaşımlara başvurmaktadır. Örneğin Kosova’da UNICEF Yenilik Laboratuarı, Hızlı SMS cep telefonu platformu temelinde kayda geçmemiş doğumların belirlenmesine ve bildirilmesine yönelik etkili, etkin ve düşük maliyetli bir yol geliştirmiştir.

Uganda’da hükümet, UNICEF ve özel sektörün de desteğiyle, “MobilVRS” denilen bir çözümü yaşama geçirmektedir. Burada, normal olarak aylar alacak bir işlem yerine, cep telefonu kullanılarak doğum kaydı dakikalar içinde gerçekleştirilmektedir.

Rao sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Tüm çocuklar kayda geçmedikçe toplumlar hiçbir zaman eşitlikçi ve kapsayıcı olamayacaklardır. Doğum kaydının kalıcı sonuçları vardır; yalnızca çocuğun kendi esenliği açısından değil aynı zamanda toplulukların ve ülkelerin gelişimi açısından da…”

UNICEF bugün ayrıca Korunmaya Pasaport: Doğum kaydı programlaması için bir kılavuz başlıklı belgeyi de yayınlamıştır. Doğum kayıt işlemleriyle ilgili iş ve çalışma yapanların kullanacakları bu elkitabı konuyla ilgili geri plan bilgileri vermekte, genel ilkeleri ortaya koymakta ve programlama için bir kılavuz sunmaktadır.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.