Türkiye’nin Başarması İçin Yılda %10 Büyümeli

2023 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi

Türkiye açısından 2023 yılının önemi açıktır. 2023 yılında 100. yaşına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu yıla yönelik büyük hedeflerinin olması doğal ve yararlıdır. Ancak bu hedeflerin bilimsel öngörü ve planlamaya dayalı olarak ortaya konulmasının önemi yadsınamaz.

Prof. Dr. Güngör Başer, gungor.baser@deu.edu.tr

Bu kısa makalede, Dünya Bankası’nın -genellikle ancak Haziran-Temmuz aylarında yayınladığı- bir önceki yılın Atlas Metodu ile saptanmış ulusal brüt ülke gelirleri (GNI) istatistiklerinin son sekiz yıllık verilerinden yola çıkarak, 2023 yılında bu ülke gelirlerinin ve büyüklük sıralamasının neler olabileceği incelenmiştir. Bunun için 2012 yılında ilk 24 sırada bulunan ülkelerin son sekiz yıllık gelirlerindeki Tablo 1 ve 2’de gösterilen gelişmeler temel alınarak 2012 yılında ilk 20 sırada bulunan ülkelerin 2023 yılındaki durumlarının bir projeksiyonu yapılmaya çalışılmıştır.

Dünyanın en büyük 24 ekonomisinin son 8 yıllık brüt ulusal gelir gelişimi incelendiğinde şu önemli noktalar dikkati çekiyor:

1- Japonya dışında ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya, Kanada, İspanya, Avustralya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Belçika ve Norveç gibi gelişmiş ülkeler 2005-2008 yılları arasında brüt ulusal gelirlerinde yıllık % 3.3 (AB.-2007) -30.2 (Rusya-2007) arasında artış sağlamışlardır. Her ne kadar Tablo 2’de gösterilen bu artış oranları ABD dolarındaki değer değişimlerini ve ulusal gelir hesaplamalarındaki bazı değişiklikleri dikkate almasa da, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ülkeler için normal sayılan % 2 – % 3 artış oranlarına göre çok yüksek olmuştur. O dönemde gelişmekte olan ülkeler için % 6’lık kalkınma hızları önemli sayılmaktaydı.

2- 2008 yılı ve sonrası gelişmiş ülkelerin çoğunda ulusal gelir artış hızları düşerek bazılarında gerilemeler ortaya çıkmış, ancak 2010’dan sonra iyileşmeler görülmüş, özellikle Japonya ve İsviçre ekonomileri yeniden hızlı büyüme eğilimini yakalamışlardır.

3- 2006-2012 yılları arası son yedi yıllık dönemde gelişmekte olan ülkelerde, 2009-2010 yıllarında görülen dünya ekonomik krizinin etkisi altındaki düşüşler dışında, oldukça yüksek – % 4.7 (Meksika-2011) – % 50.5 (Türkiye-2007) arasında- büyümeler gerçekleşmiştir. Ne var ki, 2012 gelişmiş ülkelerdeki bu büyüme eğiliminin Brezilya, Hindistan ve Türkiye’de zayıfladığı gözlemlenmektedir.

4- Yıllık brüt ulusal gelir artış oranları son beş yılın ve son yedi yılın ortalamaları olarak hesaplandığında önemli farklılıklar görülmektedir. Örneğin, İngiltere için son beş yıllık ortalama artış % -1.3 iken, son yedi yıllık ortalama % 1.2’dir. Türkiye için ise, son beş yıllık ortalama % 6.3 iken, son yedi yıllık ortalama % 13.9 olmaktadır. Ancak Türkiye için son yedi yıllık ortalama büyüme rakamını bu ölçüde yükselten etken 2007 yılındaki % 50.5 büyüme olup, bu rakamın ulusal gelir hesaplamalarında uygulanan yeni hesaplama yönteminden kaynaklandığı bilinmektedir. Uzun dönemli yıllık ortalama ulusal gelir artış oranında beş yıllık ve yedi yıllık ortalamalar arasında ortaya çıkan – özellikle Türkiye açısından- önemli fark sebebiyle 2023 yılı için hesaplanacak 11 yıllık projeksiyonun iki seçenekli olarak yapılması uygun görülmüştür.

Tablo 1’in incelenmesinden, 2012 yılı sıralamasına göre son dört sırada olan ülkelerin ulusal gelirlerindeki gelişmelerin ilk 20 ülkeler arasındaki sıralamayı pek fazla etkilemeyeceği düşünüldüğünden, 2023 yılı projeksiyonları yalnızca 2012 sıralamasında ilk 20 arasında olan ülkeler için hesaplanmıştır.

Tablo 3’te görüleceği gibi, 5 ya da 7 yıllık ortalama yıllık artış oranlarına göre hesaplanan 2023 yılı brüt ulusal gelirlerine göre ortaya çıkacak olan yeni büyüklük sıralamasının, 2012 sıralamasına kıyasla, gelişmiş ülkeler aleyhine önemli ölçüde değişeceği, Türkiye’nin 2023 yılında % 6.3 artış hızına göre 18’inci sırada kalacağı, % 13.9 artış hızına göre ise, 12’nci sıraya yükseleceği ortaya çıkmaktadır.

Burada dünya ekonomisinin oldukça önemli dalgalanmalar gösterdiği, gelecek 11 yılda ortaya çıkacak değişimlerin son 5 ya da 7 yıl içindeki gelişmelerden çok farklı olabileceği açıktır. 2012 ve 2013 yılındaki gelişmelerin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerinde -Çin dahil- yavaşlamalar olacağına işaret ettiği birçok çevrelerce ileri sürülmektedir. Gelecek tam olarak öngörülemez. Burada yapılan hesaplamalar ise, derin ekonomik analizlere ve gelecek öngörülerine dayanmayan basit aritmetik işlemleridir. Ancak yine de gelecekteki gelişmelere ilişkin bazı ipuçları verebilirler.

Burada ülkemiz açısından şu noktalara dikkat edilmesinin yararlı olacağı kanısındayım:

* Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için yıllık en az %10 ulusal gelir artışı sağlamak zorundayız.

* %10’un üstünde bir büyümeyi sağlamak için ise, ulusal endüstrimizin vc ekonomimizin  teknoloji üreten bir yapıya hızla dönüşmesi gerekmektedir.

* Diğer yandan, unutulmamalı ki, teknoloji üretiminin altyapısı sermaye yatırımı ve bilim üretimidir. Pakistanlı Nobel ödüllü fizikçi Prof. Dr. Abdüsselam’ın belirttiği gibi “Bugünün bilimi yarının teknolojisidir”.

http://search.worldbank.org/all?qterm=GNI

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx

Cumhuriyet Bilim Teknoloji

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir