Dershane tartışmaları sürüyor

Dershanelerin kapatılmasını öngören yasal çalışma nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Gülen Cemaati arasındaki gerginliğin medyada yansımaları sürüyor.

12-25

İktidara yakın Sabah gazetesi Zaman gazetesinin dünkü “Eğitime Büyük Darbe” başlıklı manşetini bugün “Dershaneler İçin Kara Propaganda” manşetiyle karşılarken, Star gazetesi ise manşetten verdiği haberde yasal düzenlemedeki hedefin kaliteli ve eşit eğitim olduğunu iddia etti.

Zaman gazetesi ise bugün de iktidarın dershaneleri kapatmakla ilgili çalışmasına yüklendi. Gazete “Böyle Bir Yasa Darbe Döneminde Bile Uygulanmadı” manşetiyle yayımlandı.

Cemaate yakın bir diğer gazete olan Bugün de “Başka Sorunlar Çıkar” manşetiyle verdiği haberde, söz konusu çalışmaya ilişkin Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP’li Tanju Özcan ve MHP’li Zuhal Topçu’nun eleştirilerine yer verildi.

Yeni Şafak Dershane Yalanı” başlıklı haberinde “Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelere sıkıyönetim uygulamaları getirileceği ve para cezası verileceği gibi iddiaların alenen yalan ve kışkırtıcı olduğunu açıkladı” ifadelerine yer verdi.

Star gazetesi ise “yalan” “propaganda” gibi ifadeler kullanmadan dershanelerin kalkmasıyla oluşturulacak yeni sistemin neler getireceğine yer verdi.

Zaman: 12 Eylül’de 28 Şubat’ta yapılmadı

Zaman gazetesinde Hasan Karalı ve Burcu Öztürk imzalı haberde MEB’in yalanlamasına karşın hazırlanan taslakta şu ifadelerin yer aldığı iddia edildi:

(5) Bu kanuna ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen koşullara uymayan dönüşüm kapsamında kurulan eğitim kurumları ile mevzuata aykırı ya da izinsiz eğitim faaliyeti gösterenler hakkında, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.

(6) Bu maddede öngörülen para cezaları, denetleme elemanları tarafından tayin edilir ve 7 gün içinde ödenmesini teminen, ilgiliye ve mahalli mal müdürlüğüne ceza tutanağı verilir. Bu süre içinde ödenmeyen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

(7) Bu kanun kapsamındaki eğitim kurumları ile izinsiz ya da mevzuata aykırı eğitim faaliyeti görenlere, denetimi yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir.

(8) Para cezaları aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda eğitim faaliyetini gören kurumun sahibine uygulanır:

a) Uyarma cezasına rağmen, düzeltmenin yapılmaması veya yeni uyarma cezasını gerektiren fiillerin tespiti ile bu kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde beş yüz bin lira para cezası.

b) Yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla Bakanlığın veya müşterilerin yanıltılması veya müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bir milyon lira para cezası.

c) Bakanlıktan izinsiz, özel eğitim kurumunun tümünün veya bir kısmının devredilmesi, kiraya verilmesi, ortaklık statüsünün veya türünün değiştirilmesi halinde bir milyon lira para cezası.

d) Onaylı tarifenin haricinde fiyat uygulanması halinde fazla alınan ücretin 20 katı para cezası.

(9) Para cezaları, ilk cezanın tebliğinden itibaren bir yıl içinde ikinci kez para cezası gerektiren hallerde uygulanmış olan birinci para cezası ile ikinci para cezası toplamına esas teşkil eden tutar kadar verilir.

Bugün: Serbest piyasaya aykırı

Hazırlanan taslakta etüt merkezlerinin de kapatılacağın ileri süren Bugün gazetesi, konuya ilişkin Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in “Eğitim sorunundaki sorunlar giderilmeden dershaneler kapatılıyorsa başka sorunlar ortaya çıkar” değerlendirmesine yer verirken, konuya ilişkin muhalefet partilerinden gelen “dershaneler kapatılmasın” minvalindeki yorumlar da gazetenin manşetinde yer buldu.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt ise “Böyle Reform Olur mu” başlıklı köşe yazısında dershane ve etüt merkezlerini yasaklamanın serbest piyasa ve teşebbüs hürriyetine aykırı olduğunu ve fırsat eşitliğini yok ederek teröre yarayacağını ileri sürdü.

Yeni Şafak-Sabah’tan yalanlama

Yeni Şafak ve Sabah gazeteleri MEB’in Zaman gazetesinin haberine getirdiği yalanlamayı gündeme taşıdı.

Dershanelere ağır para cezaları getirileceği yönündeki haberlerin yalan olduğunu ileri süren iki gazete kimsenin mağdur edilmeyeceğini ve dershanelerin özel okula çevrilerek dershanelerdeki öğretmenlerin MEB’de görevlendirileceğini belirtti.

Star ise MEB’den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde dershanelerin kapatılmasıyla getirilecek sistemin eğitimde eşitliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla hazırlandığını ifade etti.

kaynak: Bianet /(EKN)

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir