Başka bir aile anlayışı mümkün mü?

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve apos;nin 9-10 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği “Başka bir aile anlayışı mümkün mü?” başlıklı konferansı ile aile kavramını masaya yatırıyor. Yeşilist.com sitesinde yer alan haberde,Toplumsal cinsiyet anlayışının aile politikalarına nasıl yansıdığını ve geçen on yıl boyunca yaşanan değişimi bu konferansta incelemek isteniyor. Kadınlarla ve toplumsal cinsiyet politikalarının ötekileştirdiği LGBT’lerle bir araya gelerek, bu alanda atılacak adımları belirleyecek talepleri hep birlikte belirlemek bu konferansın başlıca hedefi.

HB AFIS SON 1-2
Konferans altı panele ev sahipliği yapacak: “İdeal aile” Algısı Nasıl Oluşuyor?; Aile, Emek ve Hukuk; Aileye Yönelik Sosyal Politikalar; Alternatif Aile Modelleri; Şiddet ve Aile; Ailelerin “Öteki”leri, “Öteki” Aileler.

Aile en eski toplumsal kurumlardan biri olarak kadını denetim altında tutmanın, ataerkil iktidarı beslemenin ve toplumsal emek gücünün yeniden üretiminin başlıca aygıtı. Türkiye’de mevcut ataerkil ve heteroseksist aile yapısı, kadın ve erkek üzerinden yükselirken her iki cinsiyet için de cinselliğin sınırlarını tanımlıyor ve kadın-erkek evliliğini hala tek meşru birlikte yaşam biçimi olarak dayatıyor. Ayrıca, feministlerin sürekli altını çizdiği gibi, kadına yönelik şiddetin en yaygın kaynaklarından biri de ataerkil aile yapısı. Evlilik, çocuk, aşk, cinsellik, aileyle uyumlulaştırılmış ücretli çalışma hayatı, ekonomik sorunlar, bir yandan kadınların ağır bedeller ödemesine neden olurken, diğer yandan kadınları aile içine hapsediyor.
Feminist politika evrensel bir kurum olarak bin yıllardan bu yana varlığını sürdürmüş aile kurumu hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. Aileye mecbur muyuz? Tek aile biçimi dayatılan aile biçimi midir? Kadınların özgürlüğünün elinden alındığı, heteroseksist cinselliğin dayatıldığı, ekonomik çarkların üretim-tüketim, bakım ve hizmet emeğinin sömürüsü üzerine kurulduğu bu “birlikte yaşam” biçimi dışında başka biçimler yok mu? Bu sorulara yanıt bulmak ve birlikte tartışmak için Taksim Cezayir Toplantı Salonu’ndaki “Başka bir aile anlayışı mümkün mü?” başlıklı konferansa davetlisiniz. Detaylı bilgiye www.tr.boell.org sayfasından ulaşabilirsiniz.
Program 09 Kasım Cumartesi 09.30-09.50 Kayıt 09.50-10.00 Açılış Konuşması, Ulrike Dufner, Heinrich Böll Stiftung Derneği 10.00-12.30 Birinci Panel: “İdeal Aile” Algısı Nasıl Oluşuyor? Mahremiyetin Fethi: “İdeal Aile” Kurgularından “İdeal Aile” Politikalarına İnci Özkan Kerestecioğlu, İstanbul Üniversitesi Müslüman Kadınlar “İdeal Aile”yi Nasıl Tanımlıyor, Nasıl Sorguluyor? AK Parti’de Aile Anlayışı Fatma Bostan Ünsal, Muş Alparslan Üniversitesi İdeal Aile Algısı ve Feminist Tartışmalar Andrea Petö, Central European Üniversitesi Moderatör: Ayşen Candaş, Boğaziçi Üniversitesi 13.30-14.00 ARA 14.00-15.30 İkinci Panel: Aile, Emek ve Hukuk Hangi Çalışma Hukuku? Aile Dostu mu, Kadın Dostu mu? Kadriye Bakırcı, Hacettepe Üniversitesi İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması ve Esnek Kadın Emeği Çağla Ünlütürk Ulutaş, Pamukkale Üniversitesi Moderatör: Serap Güre Şenalp, KADAV 15.30-16.00 Çay-Kahve Arası 16.00-18.30 Üçüncü Panel: Aileye Yönelik Sosyal Politikalar Demografik Dönüşüm Sürecinde İktidar, Kadın ve Aile Ferhunde Özbay, Boğaziçi Üniversitesi Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacı Daralıyor: AKP'nin Aile Politikaları ve Yeni Muhafazakârlık Deniz Ulusoy, Sosyalist Feminist Kollektif Aile Temelli Sosyal Politikalar ve LGBT'ler Mehmet Tarhan, Vicdani Redci / LGBT Hakları Aktivisti Moderatör: Ali Erol, KAOS-GL 19.00-21.00 Benim Çocuğum Film Gösterimi ve Listag Aileleri ile Söyleşi 21.00-22.30 Kokteyl 10 Kasım Pazar 10.00-12.30 Dördüncü Panel: Alternatif Aile Modelleri Aile ve Ebeveynliğe Queer Yaklaşım: Türkiye'deki Lezbiyen, Trans ve Queer Ebeveynlerin Deneyimleri Sema Merve İş, Sabancı Üniversitesi Aile Dışında Hayat Var mı? Bir Kampanyanın Ardından Sevgi Adak, Leiden Universitesi / Sosyalist Feminist Kolektif Avrupa'da Geleneksel Ailenin Dışında Yaşamak: Siyaset, Politika ve Gündelik Hayat Deneyimi Sasha Roseneil, Birckbeck Üniversitesi Moderatör: Hande Birkalan Gedik, Yeditepe Üniversitesi 12.30-13.30 ARA 13.30-16.00 Beşinci Panel: Şiddet ve Aile Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Gökçeçiçek Ayata, İstanbul Bilgi Üniversitesi Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri – Pilot Uygulama Necla Sulu Gülten, Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Devlet Politikaları ile Aile'nin Kurumsallaşması ve Kadınların “Yaşama Hakkı”na Müdahale Deniz Bayram, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Moderatör: Esen Özdemir, İstanbul Feminist Kolektif 16.00-16.30 Çay-Kahve Arası 16.30-18.30 Altıncı Panel: Ailelerin “Öteki”leri, “Öteki” Aileler Kimin Kadınları?: Müslümanlaştırılmış Ermeni Kadınlar Üzerinden Aile-Millet-Kadınlar Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi Özel ve Kamusal Arasında: Fransa'da Ermeni Görünürlüğü/Görünmezliği Hakem Al-Rustom, Kahire Amerikan Üniversitesi Göçmen Kadınlar Ailenin ve Aile Politikalarının Neresindeler? Ayşe Parla, Sabancı Üniversitesi Politik Bir Alan Olarak Babalık: Almanya'da Türkiyeli Babaların Deneyimleri Hande Birkalan Gedik, Yeditepe Üniversitesi Moderatör: Nazan Maksudyan, Kemerburgaz Üniversitesi

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.