Demokratikleşme paketinde neler var?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sabah açıkladığı Demokratikleşme Paketi’nde şunlar var:

Seçim barajında üç formül

Seçim sistemini değiştirmek için önemli bir adım atıyor, sistemi tartışmaya açıyoruz. Mevcut seçim sistemi eleştiri konusu. Mevcut seçim sistemi yüzde 10 barajı Ak Parti’nin getirdiği bir sistem değildir. 2002 seçimlerine, bu sisteme tabi olarak girdik.

Daha partimizi kurarken mevcut seçim sisteminin değişmesi gerektiğini biz de ifade etmiştik. 4. Büyük kongremizde yayınladığımız pakette de 2023 vizyonu çerçevesinde değiştireceğimizi ortaya koymuştuk. Akil İnsanlar raporu da dahil birçok raporda da bu dile getirildi. Bu sorunu çözmek için adım atıyoruz.

Seçim sisteminin nasıl olması konusunda üç alternatifi tartışmaya açıyoruz:

* Yüzde 10 ile devam edebiliriz.

* Barajı yüzde beşe çekip daraltılmış sistemi uygulayabiliriz.

* Barajı tamamen kaldırarak dar bölge sistemini getirebiliriz.

Bu sistemleri önümüzdeki günlerde tartışacağız.

Partilere devlet yardımı

Siyasi partilere devlet yardımı kapsamını genişletiyoruz. Yüzde yedi olan mevcut oranı yüzde üçe çekiyoruz. Yani, yüzde üç oy alan partiye de devlet yardımı yapılacak. Bu da katılımcılığı artırarak rekabeti adil hale getirecek.

Partilere teşkilat kolaylığı

Siyasi partilerin teşkilatlanmalarına da kolaylık getiriyoruz. Siyasi Partiler kanunun 20. maddesini kaldırıyoruz. Belde teşkilatı kurulması zorunluluğunu kaldırıyoruz.

Eş başkanlık

Siyasi partilerde eş genel başkanlığın önünü açıyoruz. İlgili yasa maddesini değiştiriyoruz. Seçim Kanununun 15. maddesine ek yapıyoruz.

Siyasi partilere üyelik

Seçim kanunu hükümlerine göre oy verme hakkına sahip olan herkesin siyasi partiye üye olmasının da önünü açıyoruz. 11. madde değişiyor.

Dil ve lehçelerde propaganda

Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanını getiriyoruz.

Ara seçimlerde farlı dil ve lehçelerde propaganda imkanı getiriyoruz.  43. maddedeki kısıtlama hükmünü kaldırıyor ön seçimlerde de Türkçe’den başka dil veya lehçede propaganda imkanını tüm siyasi partilere sağlıyoruz.

Fiilen uygulama alanı kalmayan ihlalleri ceza kapsamında kaldırıyoruz. Klavyelere özgürlük getiriyoruz, bazı harflerin kullanımını özgürleştiriyoruz.

Ayrımcılık suçlarına ceza

Yeni süreçte nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin mücadeleye başlıyoruz.

Ayrımcılıkla mücadele için ceza miktarını arttırıyoruz. Kişinin inançlarını yerine getirmesinden dolayı belli haklarını kullanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz. Cezasını 1 yıldan 3 yıla kadar arttırıyoruz.

Türkiye’de hiçkimse dilinden, ırkından, milletinden, renginden, inancından ve inanıcının gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz.

Yaşam tarzına saygıyı TCK ile güvence altına alıyoruz. TCK’da yapacağımız değişiklikle dini inancın gereğinin yerine getirilmesini engellenmesini de ceza kapsamını alıyoruz.

Cebir veya tehdir olarak ya da hukuka aykırı davranışla bir kimsenin inanç düşünce ve kanatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin müdahale edenlere veya değiştirmeye zorlayanlar 1 yıldan 3 yıla dek hapis ceza getiriyoruz.

 Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde “Düzenleme Kurulu”

2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında önemli değişiklikler yapıyoruz.

Toplantı yer ve güzergahının belirlenmesinde katılımcılığı sağlıyoruz. Mülkü amir, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşünü almak suretiyle nihai kararı verecek.

Sürelerini de uzatıyoruz. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat sonraya kadar süren toplantılar, güneş batmadan dağılınacak şekilde, kapalı yerlerde saat 24:00’e kadar yapacak.

Toplantı ve gösteri yürüyüşünde hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz. Artık düzenleme kurularınca yerine getirilecek. Kurul toplantının amacının dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesinin imkanı olmadığını görünce dağılma kararı alacak, kolluk amirine bildirecek.

Düzenleme kurulu bu görevi yerine getirmezse o mahallin en büyük mülkü amiri kararı verecek.

Farklı dil ve lehçelerde eğitim

2013’te yaptığımız değişiklikte, özel kurs imkanını getirmiştik. Geçen yıl yaptığımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerin seçmeli ders olmasının yolunu açmıştık. Şimdiki düzenlemeyle de farklı dil ve lehçelerde eğitimin yolunu açıyoruz. Kanun değişikliği ile özel öğretim kurumu açılabilecek.

Bakanlar Kurulu dil ve lehçeleri tespit edecek, MEB yönetmelikle düzenleyecek.

Bu okullarda belli dersler Türkçe olacak.

Köy isimleri değişebilecek

Köy isimlerinin değişmesinin önündeki yasal engelleri değiştiriyoruz. Köylerin 1980’lere kadar kullandıkları tarihi isimleri yeniden almasının yolunu açıyoruz. İl ve ilçe isminin değişikliği taleplerini de dikkate alacağız, bunun için kanun değişikliği gerekiyor.

Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi’nin ismi, Hacı Bektaşi Veli olarak değişiyor.

Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunmasına yasal güvence geliyor. 12 Eylül 2010’da değişiklikle Anayasa’daki değişikliğin uygulanması için taslağı Meclis’e getiriyoruz.

Yardım toplamada değişiklik

Yardım toplamadaki kısıtlamaları kaldırıyoruz. Kurban derisi, fitre ve zekat toplamam konusunda THK’a yetki verilmiş. Bu yanlış uygulamaya son veriyoruz, vatandaşımız bundan sonra yardımlarını istediği yere verebilir.

Bu reformlar yasal düzenleme gerektirenler. İkinci kısımda sadece idari düzenleme gerektiren reformlar bulunuyor.

Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Kılık Kıyafet Yönetmeliği değiştirerek kamu kurum ve kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler olan yönetmeliğin 5. maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanlarla ilgili ayrımcı düzenlemeyi kaldırıyoruz.

TSK mensupları ile yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.

Andımız ilkokulda kalkıyor

Andımız’ın okunmasını ilkokullarda kaldırıyoruz. Geçen yıl ortaokullarda kalkmıştı şimdi de ilkokullarda kaldırıyoruz.

Mor Gabriel arazisi iade ediliyor

Mor Gabriel Manastırı arazisi iade edilyor.

Roman enstitüsü kuruluyor

Roman dil ve kültür enstitüsü kuruluyor. Yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim sorunları için adım atıyoruz. Roman çalıştayındaki taleplerle ilgili çalışamları hızlandırıyoruz.

Erdoğan

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir