İsveç’in başkenti Stokholm’de küresel ısınma zirvesi

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli küresel ısınma konusunda eleştirel bir raporu ayrıntılarıyla görüşmek için İsveç’in başkenti Stockholm’de buluşuyor.

Yaklaşık iki yüz hükümetin temsil edildiği toplantılar bir hafta sürecek.

Bilim adamları her zamankinden daha fazla kesinlikle, artan sıcaklıklarda insan faaliyetlerinin rolünün altını çizecek.

Ama birçok hükümet 1998 yılından bu yana sıcaklık artışlarındaki yavaşlama hakkında daha net bir açıklama talep ediyorlar.

Gelecek 12 ay içinde çıkacak bir raporu oluşturan üç bölümden ilki Cuma günü Stockholm’de yayınlanacaktır.

Bu raporda atmosfer, okyanuslar ve kutuplarda sıcaklık değişiklikleri üzerinde durulacak.

Küresel ısınmanın ölçeği ile deniz seviyesi, buzullar ve buz tabakaları üzerindeki etkisi üzerinde yeni tahminler verilecek.

Küresel Isınma nedir?

Küresel ısınma, başlıcası atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisi’nin sonucunda, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. İklim sistemi içsel ve insani etkiler, Güneş’in periodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenmektedir. Günümüzde iklimbilimciler (klimatolog) küresel ısınma konusunda hemfikirdirler.

Bu değişimin detaylı nedenleri açık bir araştırma alanıdır ama bilimsel çoğunluk sera gazlarının son zamanlardaki sıcaklık artışının başlıca nedeni olduğunu belirtmektedir.

Küresel ısınma 50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Dünya’nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2) °C artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, “son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu” yönündedir.

İki bin yıl boyunca onar yıllık dilimlerin ortalamaları alınarak, farklı yapılandırmalarla saptanmış yüzey sıcaklıkları

Ölçümlere göre 1860-1900 yılları arasında, denizde ve karadaki küresel sıcaklık her ikisinde de 0,75 °C yükseldi.[1][2] 1979’dan beri kara sıcaklığı deniz sıcaklığının iki katı hızla yükseldi(0.13 °C/onyıl karşın 0.25 °C/onyıl).[3] Uydudan yapılan sıcaklık ölçümlerine göre alt troposferdeki sıcaklık 1979’dan beri, her on yıllık dilimde, 0.12 ile 0.22 °C arasında yükselmiştir. Sıcaklıkların, 1850’den önceki 1000 ile 2000 yıllık dönemler boyunca, Orta Çağ Ilıman Dönemi ve Küçük Buz Çağı gibi kısmi dalgalanmalar dışında, nispeten kararlı bir seyir izlediğine inanılmaktadır. (Vikipedi, BBCTÜRKÇE, DAĞ MEDYA)

NASA’nın hesaplamalarına göre, güvenilir ölçümlerin yapılabildiği 1800’lerden beri 2005 yılı, 1998’i geçerek, en sıcak yıl olmuştur. Dünya Meteoroloji Organizasyonu ve BK İklim Araştırma Biriminin hesaplamalarına göre ise 2005, 1998 yılının ardından hala ikinci sıradadır.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir