Şeffaflık Derneği|| Yolsuzluğu nasıl anlarsınız?

? Kamu kurumları veya özel sektör tarafından sahip olunan her türlü görev ve yetkinin kötüye kullanılması,

? Kamu güç ve yetkisinin özel çıkarlar için yasalara aykırı şekilde kullanılması, bu doğrultuda toplumsal çıkarların geri plana itilerek kamu görevinin gereklerinin yerine getirilmemesi,

? Kamu ve özel kuruluşların karar verme mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulma (Rüşvet, zimmet, irtikâp, görevi kötüye kullanma, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, ihaleye fesat karıştırma, bilanço oyunları,lobicilik, dolandırıcılık, fiyatları etkileme, mal ve hizmet satımından kaçınma, tefecilik vb.)

? Siyasal karar alma mekanizmasında yer alanların, özel çıkar sağlamak amacıyla toplumdaki mevcut hukuki, dini, ahlaki ve kültürel normları ihlal edici davranış ve eylemlerde bulunmaları,

? Kamu ve özel kuruluş çalışanlarının yürüttükleri görevlerin yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesine aykırılık oluşturan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi,

? Emanet edilmiş olan yetkinin, kamusal ve özel çıkarları zedeleyecek şekilde her türlü kötüye kullanımı,

? Ayrımcı ve eşitsiz uygulamaların kanuna, usule, hukuka ve hakkaniyete uygun olmayan şekilde ortaya çıktığı durumlar.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir