Dağ Medya Muhabiri Hatice Şen haberleri…|| Tarihi Yarımada'nın silüeti koruma altına alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un tarihi siluetini koruma altına alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, şehrin siluetinin korunması için Siluet Ana Planı oluşturulmasını onayladı.

Dağ Medya-İstanbul//HATİCE ŞEN-İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul’un tarihi siluetini koruma altına almak amacıyla kentin anayasası olarak kabul edilen 1/100 bin ölçekli planda değişiklik yapılmasını oy birliği ile kabul etti. İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün teklifiyle gündeme gelen raporda, İstanbul kimliğinin en önemli öğelerinden biri kent siluetinin muhafaza edilerek gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılabilmesi ve silueti olumsuz etkileyen deneyimlerin tekrar yaşanmaması için siluet ana planı oluşturulması istendi. Başta Tarihi Yarımada, Boğaziçi ve Haliç olmak üzere silueti belirleyen ve etkileyen alanları kapsayacak şekilde bütüncül bir siluet ana planının yapılması gerekliliği
belirtildi.

2009 yılında kabul edilen İstanbul’un anayasası olarak belirtilen 1/100 binlik planın kentin siluetini muhafaza etmeye dönük maddelerinin bulunduğuna dikkat çekildi. Mevcut plan üzerinde değişiklik yapılması talebi iletildiği raporda ayrıca, silueti olumsuz yönde etkileyecek yapılaşma ve gelişmelere izin verilmeyerek olumsuz etkileyen uygulamaların ise zaman içinde ıslah edilmesinin esas olduğu belirtildi.

Çevre düzeni planında yapılacak değişikliğin ardından Siluet Ana Planı hazırlanacak. Planın uygulamaya konulmasına kadar kentin siluetini kontrol etmek üzere İstanbul silüetini etkileyen bölgelerdeki imar planlarında yapılaşma haklarına yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilecek.

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün teklifini görüşen İmar ve Bayındırlık komisyonu, “Kentin sahip olduğu özgün siluetin etkilenme bölgeleri ile bütünleşerek korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurumların işbirliği ile “İstanbul Siluet Ana Planı” ve bu plana altlık teşkil edecek bölgesel siluet planı çalışmaları yapılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca Siluet Ana Planı hazırlanıncaya kadar, siluete ilişkin yapılacak bölgesel çalışmalar neticesinde “İstanbulun özgün siluetini oluşturan alanlar ile silueti etkileme potansiyeline sahip alanlarda kent siluetindeki değişimi kontrol etmek amacıyla imar planlarında verilen yapılaşma haklarına yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilebilir” şeklinde yeniden düzenlenmesine karar verdi.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir