DEMOKRASİDE KADIN İZLERİ PROJESİ:Kadınların Sesi Parlamentoya Taşınacak

Uçan Süpürgenin “Demokraside Kadın İzleri” projesi farklı illerdeki yerel kadın örgütlerini biraraya getiriyor. Projenin amacı kadınların taleplerini parlamentoya taşımak.

Uçan Süpürgenin “Demokraside Kadın İzleri” projesi, yeni anayasa çalışmalarının öncesinde yereldeki kadınlarla buluşup, onların seslerini, taleplerini parlementoya taşımayı amaçlıyor.

Hollanda Büyükelçiliğinin Matra Projeleri kapsamında gerçekleştirilen ve Yasama Derneği (YASADER) ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) işbirliğinde yürütülecek olan Demokraside Kadın İzleri Projesi geçtiğimiz sene 17 ilden kadınların katılımıyla gerçekleştirilmişti. Bu sene ise Edirne, Bursa, Van ve Samsunda kadınları biraraya getiriyor.

Uçan Süpürge projeyle ilgili “sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokrasinin vazgeçilmez tarafı olduğu bu projeyle bir kez daha vurgulanırken kadının insan haklarının yerleştirilmesi adına kadın örgütleri bir adım daha atarak doğrudan parlamentoya ulaşmış oldu. Yuvarlak masa toplantılarıyla iki günlük çalışmalardan oluşan atölye çalışmaları, siyasi mekanizmalarla kadınlar arasındaki köprüyü daha işler hale getirdi” diyor.

“Kadınların sesini parlementoya duyurmak için”

Uçan Süpürgeden Selen Doğan “bu projeyle kadınların yasama faaliyetlerine katılımı ve meclis işleyişinin bir parçası olmasını hedefliyoruz” diye konuşuyor. “Yereldeki örgütlere meclis çok uzak geliyor. Biz bu mesafeyi kısaltmaya çalışıyoruz. Böylece kadınlar anayasa çalışmalarından haberdar olacak.

“Ceza ve Medeni Yasa çalışmalarına kadın hareketleri müdahildi. Son zamanlarda farklı olan şey, artık bir Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olması. Bu komisyon da kadınların hak taleplerinde bir aracı olacak. Böylece kadınlar, çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu siyasi harekete bu projeyle müdahil olacaklar.”

Bu seneki atölye konuları “TBMM / STKların TBMM ile ilişkileri: Olanaklar, Yollar ve Fırsatlar”, “Türkiyede Kadın Hareketi, Türkiyede Kadın Hakları ve Yasal Düzenlemeler”, “Yerel/Bölgesel Öncelikleri ve İhtiyaçları” ve “TBMMye yönelik Çalışma Yöntemleri”.

Çalışma gruplarının faaliyetleri

Geçen sene projeye 130 kadın örgütü temsilcisi katıldı. Eğitim, şiddet, siyasi temsil, istihdam ve eşitlik-ayrımcılık çalışma grupları oluşturuldu.

Atölyeler sonrasında eğitim grubu KEFEKe iki başvuru, bir kanun teklifi, 11 yazılı soru sundu. Şiddet grubu dört yazılı soru, iki kanun değişikliği, iki kanun teklifi sundu. Siyasi temsil grubu KEFEKten alt komisyon talep etti, iki kanun teklifi, iki meclis araştırması talebi, dokuz yazılı soru sundu. İstihdam grubu sekiz yazılı soru, iki meclis araştırması talebi, bir kanun teklifi sundu. Eşitlik-ayrımcılık grubu ise bir meclis araştırması talebi, iki kanun teklifi, dört yazılı soru ve KEFEKten alt komisyon talebinde bulundu.

Projeye katılmak isteyen kadın örgütlerinin başvuru formunu doldurup info@ucansupurge.org adresine göndermeleri yeterli.

Projenin Edirnedeki ilk ayağı Çanakkale ve Tekirdağdan da temsilcilerin katılımıyla 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.(ÇT)

* Atölye tarihleri:

– 22-23 Ekim – Van (Bitlis, Siirt ve Hakkarinin de katılımıyla)

Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2011

– 19-20 Kasım – Bursa (Balıkesir, Sakaryanın da katılımıyla)

Son Başvuru Tarihi: 4 Kasım 2011

– 26-27 Kasım  – Samsun  (Zonguldak, Kastamonu, Sinopun da katılımıyla)

Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2011

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir