Resmi Gazetede bugün

SAYI: 27876

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

—   Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mustafa SOLAK’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2011/22)

—   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Sedat LAÇİNER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2011/23)

—   Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet KARAASLAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2011/24)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

—   Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2011-05)

—   Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: YİG/2011-6)

—   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)

—   İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 50)

—   Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 51)

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/3/2011 Tarihli ve 4106 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 14/3/2011 Tarihli ve 199 Sayılı Kararı


Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.