Srd3kgrup ekibi Antalya Hurma Atıksu Arıtma tesisinin gaz depolama tanklarının yapımında sona geldi

Srd3kgrup’un, Kuzu grup Antalya  Hurma Atıksu Arıtma Tesisi için yapıyor olduğu  Gaz Depolama Tanklarında  sona geliniyor

DAĞ MEDYA/ ANTALYA- Antalya’da 2010 yılının son aylarında, EPC şirketi Srd3kgrup tarafından yapımına başlanan Antalya Hurma Atıksu Arıtma Tesisindeki Gaz Depolama Tanklarında sona geliniyor.

Mühendislik, Tedarik ve İnşaat alanlarında da faaliyet gösteren EPC şirketi Srd3kgrup’un Proje Grup Müdürü, Kimya Yüksek Mühendisi Erol DAĞ yaptıkları çalışmaları ve tesisi değerlendiriyor:

‘ Yapıyor olduğumuz tankların tasarım açısından Türkiyede tek olduklarını belirtebilirim. Ayrıca  Antalya’nın turizm kenti olması nedeniyle kötü kokulara maruz kalmaması gerekiyordu işte bu tesis bu soruna büyük oranda bir çözüm niteliğinde. Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan tüm ünitelerin kapalı sistemler şeklinde planlanması da üzerinde durulması gerek bir detay.

Proje Grup Müdürü- Kimya Yüksek Mühendisi Erol DAĞ

Kimya Yük. Müh. DAĞ ; ‘ Atıksudan kaynaklanan kötü kokular kapalı hacimlerde toplanarak kimyasal arıtmadan geçirildikten sonra havaya salınacağını, böylece bölgedeki koku sorununun ortadan kalkacağını’  belirtiyor.

Öte yandan, proje kapsamında uluslararası standartlarda arıtılmış suyun elde edilmesi için ihtiyaç duyulan yüksek işletme maliyetlerinin azaltılması amacıyla tesisin kendi enerjisini üreteceği, Atıksuların arıtılması sırasında ortaya çıkan çamur, yeni inşa edilen çürütme tanklarında havasız ortamda çürütülerek biyogazın ortaya çıkması sağlanıyor.

Srd3kgrupun Youtube kanalından Tank Çalışma aşamalarının video ve slaytını     izleyebilirsiniz;

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AOHlvrX9MCw]

[slideshow]

Antalya Hurma Atıksu Arıtma Tesisi şekilendirmesi:

Tesis içinde yer alan kojenerasyon ünitesinde biyogazdan elektrik ve ısı üretilecek. Arıtma tesisisin hem elektrik hem de yakıt ihtiyacı karşılanarak, işletme giderleri büyük oranda azaltılması planlanıyor. 2 MWsaat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip kojenerasyon ünitesinin kapasitesinin 4MWsaate çıkarılması da planlanıyor.Ayrıca Hurma Atıksu Arıtma Tesisi’nin Genişletilmesi projesi üzerinde de duruluyor.

Hurma Atıksu Arıtma Tesisi Genişletilmesi ile ilgili detay

Sözleşmenin Kapsamı:
·   Fosfor giderimine sahip Hurma Atık Su Arıtma Tesisinin şu anki 75.000 m3/gün kapasitesinin 210.000 m3/gün’e genişletilerek sulama suyu kalitesinde deşarj yapacak İleri biyolojik atıksu arıtma tesisine dönüştürülmesi, bunun içinde inşaat işleri, ekipman temini, kurulum, onay, teslim-kabul ve işletmeye alma işlemleri
·   Ön Arıtma sisteminin inşası
·   Dört (4) adet dikdörtgen tip ön çökelme tanklarının inşası,
·   Mevcut havalandırma tanklarının modifikasyonu
·   Dört (4) adet son çökelme tankının inşas
·   Geri devir çamur pompa istasyonu inşası,
·   Dört (4) adet anaerobik çamur çürütücülerin inşası,
·   İki (2) adet gaz depolama tanklarının inşası,
·   Aktif çamur için yoğunlaştırıcı ünitesinin inşası ve mevcut çamur susuzlaştırma binasının rehabilitasyonu ,
·   Tüm inşa edilecek ünitelerin elektromekanik ekipman temini ve kurulumu,
·   Havalandırma ve koku kontrol ünitesinin kurulumu,
·   SCADA sisteminin kurulumu,
·    Mevcut derin deniz deşarjı pompa istasyonu için pompa ve koruma tanklarının kurulumu.
Sözleşmenin Amacı:
·           Halihazırda 75.000 m3/gün kapasiteye sahip ve 500.000 Eşdeğer Nüfusa hizmet veren Hurma Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin 210.000 m3/gün ve 1.400.000 Eşdeğer Nüfusa çıkarılması,
·           Uluslararası standartlarda arıtılmış ve sulama suyu kalitesine getirilmiş atıksuların alıcı ortama verilmesi,
·          Çamur Çürütme Tanklarından elde edilecek biyogaz üretimi ile tesisin hem yakıt ihtiyacının hem de elektrik enerji ihtiyacının karşılanarak işletme giderlerinin azami düzeye düşürülmesi,
·           Hâlihazırda doğal gaz ile çalışan Kojenerasyon Tesisinde yakıt olarak biyogazın kullanılması ile Kojenerasyon Tesisinin dışa bağımlı yakıt ihtiyacı ortadan kalkması ve aynı zamanda Kojenerasyon Tesisinde elektrik ve ısı enerjisinin üretilmesi,
·           Arıtma tesisi kendisi için gerekli olan enerjiyi yine kendi enerji üretimi ile karşılayacak konuma gelmesi ve karbondioksit emisyon değerlerinin ve sera etkisinin azamiye çekilmiş çevreci bir tesis haline dönüştürülmesi,
2010 Yılında Yapılan İşler:
Havalandırma Havuzları İnşaatı Çalışmaları
Sözleşme kapsamındaki işlerin %80’i tamamlanmış olup, parasal ilerleme oranı % 84’dür. Sözleşme kapsamında 2010 sonu itibariyle sözleşme kapsamında %95 ilerleme kaydedilen inşaat işlerinde, Ön Arıtma Ünitesi, Ön Çökeltme Havuzları, 4 adet Son Çökeltme Havuzu, 4 adet 9000 m3’lük Çamur Çürütme Tankları, 2 adet 2000 m3’lük Gaz Depolama Tankları, Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi, Blower Binası, İdari Binanın inşaatı tamamlanmıştır. Ayrıca Elektro-mekanik temin ve montaj işlerinin % 75, elektrik ve otomasyon işlerinin %.40’ı ilerleme kaydedilmiştir. (http://www.buyuksehirantalya.com/guncel-haber-detay.asp?id=11)

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.