"İstanbul'un Havası Londra, Paris ve New York'tan daha Temiz"

Haber: yapi.com.tr / AA

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Şu anda İstanbulun havası Londra, Paris ve New Yorktan daha temiz… dedi. Eroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından,AB ve İklim Değişikliği Müzakereleri Sürecinde Sanayinin Çevre ile İlgili Sorunları ve Çözüm Arayışları gündemi ile düzenlenen 1. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında, yaşanan son küresel ekonomik krizin aşılmasında sanayicinin büyük rolü olduğunu anımsatarak, sanayicileri takdir ettiğini söyledi.

Çevre ve Orman Bakanlığının, şu anda Türkiyenin en büyük yatırımlarını yapan kurumlardan biri olduğunu, çevre konusuna verdikleri önemi anlatan Bakan Eroğlu, hava kirliliği konusunda önemli aşamalar kaydedildiğini, 116 noktada otomatik ölçüm yapıldığını, şu anda İstanbulun havasının Londra, Paris ve New Yorktan daha temiz olduğunu, hava kalitesinin her yerde standartları aşmayacak düzeye geldiğini söyledi. Atık su arıtma tesisleri konusunda da büyük mesafe kat edildiğini, atıkları kaynağından toplamaya önem verdiklerini, katı atık bertaraf tesisleri konusunu da önemsediklerini vurgulayan Eroğlu, bu konuda da önemli yol alındığını, ilgili eylem planları bulunduğunu, bertaraf tesisi sayısını artıracaklarını söyledi.

Çevre konusunda Türkiyenin önemli çalışmalar yaptığını ve yol aldığını söyleyen Eroğlu, Ancak iyinin de iyisi var. Bizim çevreye yaptığımız her yatırım, sağlık harcamalarında çok önemli tasarruf getiriyor. 1 liralık çevre yatırımı sağlıkta hastane ilaç masraflarında 10 liralık tasarruf sağlıyor. Çevre yatırımlarını mutlak suretle halkın sağlığı için yapmamız gerekiyor diye konuştu.

Küresel iklim değişikliği konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi veren ve Türkiyenin Kyoto Protokolüne taraf olma sürecini anlatan Eroğlu, Türkiyenin burada çok fazla mesuliyet yüklenmediğine dikkati çekerek, Böyle bir süreçteki emisyon oranımızla kalkıp büyük yükümlülük almamız mümkün değil, bana göre adaletsiz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin önünün kesilmemesi gerekir dedi. Türkiyenin önemli işler başardığını, Yenilenebilir Enerji Kanununun çıktığını, ülkenin orman varlıklarının hem alan hem de odun serveti olarak arttığını, önümüzdeki yıl iklim ve çevre konusunda Güney Afrikada yapılacak toplantıda Türkiyenin elinin daha sağlam olduğunu belirten Eroğlu, Türkiyenin emisyonlarını artık alışılagelmiş bir şekilde artırmayacağını, atık bertaraf tesislerinin sayısının artırılacağını, ormanların çoğaltılacağını dile getirdi.

Eroğlu, önümüzdeki yıl İSO gibi kurumlarla birlikte bir strateji belirleyerek Güney Afrikaya gitmek, süreci iş dünyası ile birlikte yönetmek istediklerini söyledi. AB müzakereleri kapsamındaki çevre faslı konusunda da bilgi veren Eroğlu, bunun zor bir fasıl olduğunun altını çizerek, gerekli yatırımların büyük bölümünün devlet, bir kısmının ise özel sektör tarafından yapılacağını belirtti. Özel sektör temsilcilerine, birlikte çalışma konusunda seslenen Eroğlu, Sizin üzerinize takoz olmak istemiyoruz. Bizim vazifemiz sizin önünüzü açmaktır. Biz sizlerle birlikte denetim yapmaya da varız dedi.

Kendisinden önce söz alan İSO üyelerinin sorularını da yanıtlayan Eroğlu, atık bertaraf tesisi İZAYDAŞın çalışmalarının yeterli olmadığını hatırlatarak, 6-7 bölgede daha bu tür tesislere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Daha önce bu konuda TOBBa çağrıda bulunduğunu hatırlatan Eroğlu, Kusura bakmayın bu konuda adım attık, koştuk ama yeterli karşılığı göremedik. Biz teşvik edeceğiz ama sanayicilerimizden, işbirliği yapmalarını istiyoruz dedi.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.