Memurda Torba Yasa tereddütü

Türk Sağlık-Sen Torba Yasada memurları ilgilendiren bazı düzenlemelerde yaşanan tereddütlerin giderilmesi için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu.

Türk Sağlık-Sen Torba Yasada memurları ilgilendiren bazı düzenlemelerde yaşanan tereddütlerin giderilmesi için Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu.

Yapılan başvuruda sözleşmeli memurların süt ve refakat izinleri, 4/C’lilerin aile yardımı, Şubat’ta sendika üyesi olan memurların Ocak ayına ait toplu sözleşme priminden faydalanıp faydalanamayacakları hakkında görüş istendi.

Sendika tarafından yapılan başvuruda Torba Yasa ile 657 Sayılı Kanunda değişikliğe gidildiği ve memurlara üç ay refakat izni ve gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılması olanağı sağlandığı ifade edildi. 657 Sayılı Kanunda süt izninin ilk altı ay için günde üç saat olarak verildiği belirtildi. Başvuruda bu düzenlemelerden 4-B’li ve 4924’lü sözleşmeli personel ile 4/C’lilerin faydalanıp faydalanamayacağı hakkında görüş istendi.
Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan başvuruda Torba Yasa’da sözleşmeli memurlara aile yardımı ödeneceğinin düzenlendiği belirtilerek Sağlık Bakanlığı ile hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle görev yapan 4/C’lilerin de aile yardımından yararlanıp yararlanmayacağı hakkında görüş bildirilmesi talep edildi. Başvuruda ayrıca Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıklarında çalışanların 4/C’lilerle ilgili kanun çerçevesinde aile yardımı ödeneğinde faydalandırıldıkları hatırlatılarak Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan 4/C’liler için uygulamada birlik ilkesinin göz önüne alınması önerildi.

Sendika tarafından ayrıca Torba Yasa ile sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL Toplu Sözleşme Primi ödenmesinin düzenlendiği belirtildi. Bu düzenlemenin 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Başvuruda bu düzenleme göz önüne alınarak, şubat ayında sendika üyesi olan çalışanların 2011 Ocak ayı için öngörülen toplu sözleşme priminden yararlanıp yararlanmayacakları hakkında görüş bildirilmesi istendi. (ANKA) / Gazeteport


Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.