' Bu mesleklerin yıldızı parlayacak'

"Bu mesleklerin yıldızı parlayacak"

Denetim üzerine kurulmuş bir kanun olan Yeni TTKnın bazı mesleklerin de yıldızını parlatacak. İşte bu meslekler

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesi ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Selda Ergökçen, Yeni Türk Ticaret Kanununun, şirketlere hukuki, mali ve kurumsal danışmanlık açısından en az 20 bin Eurodan başlayarak, milyon Euroları bulan zorunlu maliyetler getireceğini açıkladı.
Yeni Türk Ticaret Kanununu değerlendiren Ergökçen, kanunun kurumsal yönetim ilkeleriyle birçok yönden uyumlu olduğunu söyledi. Özellikle aile şirketlerinin gelecek planlaması ve ekonomiye katkısı açısından, işleyişi, yeni jenerasyona devri ve halka arza hazırlanma sürecinde modern ve işlevsel yapısıyla büyük kolaylıklar sunacağını belirten Ergökçen, ayrıca Yönetim Kurullarına ve yöneticilerine yüklediği ciddi yaptırımlar ile şirketlere yeni düzen ve disiplin getireceğine dikkat çekti. Ergökçen, “Kanunun yürürlülüğe gireceği 1 Temmuz 2012 tarihini, ilgili taraflar açısından yeniden bir doğuş, yeni dönemin başlangıcı olarak görüyorum. Yaklaşık yarım asırdır, güneş ilk defa güncel yaşamın akışı ve ticaret hayatının yeni kuralları ile birleşmek için yükselecek” dedi.

BAZI MADDELERDE ÇELİŞKİLİ, EKSİK VE SIKINTI YARATACAK NOKTALAR VAR
Ergökçen, Yeni TTK’nın genel olarak gereksinimleri olumlu yönde karşıladığını, ancak kanunun detayına ve alt yönetmeliklerine inildiğinde eksik, çelişkili ve ileride son derece sıkıntı yaratabilecek olan bazı noktalar olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yeni Yasaya genel olarak bakıldığında, Kurumsal Yönetimin temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin gerekliliğini büyük oranda karşılaması ve en iyi yönetim uygulamalarına paralel düzenlemelerin yapılması son derece sevindirici. Yaklaşık 600 yeni hüküm ve 80 madde eklendi, 685 maddenin dili ve ifadesi sadeleştirildi. Ancak, diğer yönden; yüzlerce maddede aksaklıklar, yetersizlikler ve geçişmeler bulunmakta. Yaklaşık 100 madde üzerinde gerekli değişiklikler kısmen yapılmış. Sayı vermek şu anda güç, ancak ele alınması ve düzeltilmesi gereken daha birçok madde göze çarpıyor. Umarım bunlarda zamanla ele alınıp güncellenebilir.”

İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM YOLU OLABİLİR
Yeni TTKnın, Türkiye’nin en büyük sorunu olan işsizlik sorunu için de bir çözüm yolu olabileceğini düşündüğünü dile getiren Ergökçen, “Yani, genç veya yeni girişimciler işlerini kurarken gerekli finans kaynaklarına erişim için Kurumsal Yönetim İlkelerini anahtar almalıdırlar. Aslında Kanun işverene de yol gösterdi. Bundan böyle, hangi meslek grupları ve niteliklere sahip kişileri işe almaları gerektiğini bilecekler. Yeni Yasanın öne çıkardığı meslek grupları, deneyimli ve donanımlı profesyonelleri seçme ve değerlendirmelerinde onlara ışık tutacaktır. Bu konuda patronların, derneklerin, sosyal sorumluluk kuruluşlarının ve akademik dünyanın ele ele vererek bu ortamı hazırlaması onların en kutsal görevleri olacaktır.

YILDIZI PARLAYACAK MESLEKLER: BAĞIMSIZ DENETÇİ, DANIŞMANLIK, WEB TASARIM
Denetim üzerine kurulmuş bir kanun olan Yeni TTKnın bazı mesleklerin de yıldızını parlatacağını söyleyen Ergökçen, şunları söyledi:
“Halihazırdaki ‘Murakıplık’ müessesesinin kaldırılması ile birlikte bu kanun başından sonuna kadar Muhasebe ve Müşavirlik mesleğini ön plana çıkarmaktadır. Artık büyük ölçekli şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları denetleyecek. Küçük Anonim Şirketleri ve Limited Şirketleri ise en az bir YMM veya SMMM denetleyebilecektir. Buna bağlı olarak şirketlerde, Finansal Kontrol ve Raporlama, İç Kontrol ve İç Denetim, Risk Yönetimi gibi birimler, çalışanları ve yöneticileri mutlaka yer bulacaktır. Yönetim Kurulları ve Genel Kurulun karşılıklı konumunun önem kazanacağı, sorumluluklarının ağırlık kazandığı günümüzde, bu konumda olan veya aday olabilecek profesyoneller (Bağımsız YKÜ, Komite Üyesi, CFO) ve diğer üst düzey yöneticiler değer kazanacak. Buna bağlı olarak, yönetim, mali, hukuk ve eğitim danışmanı gibi meslekler ve bu konuda hizmet veren eğitim ve danışmanlık şirketleri öne çıkacak. Web sitesi kurulması zorunluluğu, teknolojik ve elektronik ortama geçilmesi ile birlikte, Web tasarım şirketi ve tasarımcıları, İnternet, bilişim ve yazılım şirketleri, Veri tabanı uzmanları, bilişim savunma şirketleri ve bilişim uzmanları en popüler meslekler arasında yer alacaklar. Böylece, bu saydıklarımızı işe alacak ve yerleştirecek sonrasında da eğitimlerini üstlenecek olan İK ve Eğitim Departmanları, çalışanları ve yöneticileri yeni bir prestij kazanacaktır. Dolayısıyla bu konularda hizmet veren profesyonel ve uzmanlar, görevlerini mesleki sorumluluk, duyarlılık ve etik çerçevesinde yaparlarsa mutlaka öne çıkacaklardır.”

ŞİRKETLERE EN AZ 20 BİN EURODAN BAŞLAYAN MALİYET GETİRECEK
Kanunun şirketlere danışmanlık açısından bazı maliyetleri de getireceğini belirten Ergökçen, “Şirketlerin ölçeğine göre denetim fonksiyonu en az 20 ile 30 bin Eurodan başlayıp, büyük şirketlerde milyon Euroları bulması şirketlere zorunlu maliyetler de getirecek. Yasa ile ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde hukuki ve cezai sorumluluklarının da olacağını belirterek, “Cezai sorumluluklarının önemli bir kısmı yenidir. Yasada adli para cezaları mevcut olup, bu ceza oluştuğu takdirde kişinin siciline işlenmesi bakımından önem arz etmektedir” dedi.

WEB SİTESİ KURMAYANA 6 AYA KADAR HAPİS GELEBİLECEK
Bu kadar geniş olarak ele alınan yeni yasa kapsamında, şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğüne dikkat çekiliyor. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya ‘bilgi toplumu’ hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticilerine, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı bilgisini veren Ergökçen, “Küçük ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecek. Bunun yanı sıra bir kereye mahsus bin TL ile 5 bin TL arasında websitesi kurulum maliyeti, daha sonrasında aylık 100 TL ve 250 TL arasında yenileme maliyeti olacağını düşünüyorum” dedi.

KAYIT DIŞILIK, SUİSTİMAL, DOLANDIRICILIK BÜYÜK ORANDA AZALACAK
Yeni TTKnın, halihazırda halka açık olmayan şirketlere uygulaması tavsiye niteliğinde olan Kurumsal Yönetim İlkelerini, yeni cezalar ve yaptırımlar yoluyla getirdiğini belirten Ergökçen, “Böylece halka açık şirketler ile diğerleri arasındaki mesafenin kaldırılması hedefleniyor” dedi.

Yeni yasanın şirketlerde ana hatlarıyla en çok muhasebe ve mali işler, finansal raporlama, risk yönetimi, iç kontrol ve denetim fonksiyonları ile YK ve yöneticilerin bu kapsamdaki sorumluluklarını etkilemesinin beklendiğini açıklayan Ergökçen, halka açık olsun veya olmasın Kanun’da tanımlanan ölçekteki şirketlere muhasebe ve finansal raporlama konularında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)na uyum ve uygulama zorunluluğu getirildiğini kaydederek, “Bu mekanizmalar sayesinde şirketlerde, kayıt dışılık, suiistimal ve dolandırıcılığın büyük oranda azalacağını, ekonomik kayıpların önünün kesileceğini düşünüyorum. Yeni dönemde iş yapış şeklimiz, kişiliğimiz ve davranışlarımız da değişecek. Şirketlerin geleceği artık iyi itibar ile şekillenecek. Yeni düzenle birlikte olumlu düşüncelerin güncel ve ticaret yaşamına akması, – az hasarla atlatılabilirse- Türkiye’yi ve üzerindeki kural dışı her şeyi temizlemesi için bir kanal açacağını ve her şeyi daha yüksek bir kalite seviyesine yükselteceğini düşünüyorum. Bunlar dengeye işaret ediyor. Hiç kuşkusuz dengeler, Yeni TTK’nın Kurumsal Yönetimin Prensiplerine yaklaşmasıyla oluşacaktır. Bu nedenle her şirket gücünü ve başarısını Kurumsal Yönetim ile taçlandırmalıdır” yorumunu yaptı.

<!–

–>

kaynak: gazeteport  

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.